Annons

Annons

Bildlösa tandläkare mer drabbade av stress än manliga

Det är tre gånger vanligare att en kvinnlig tandläkare är sjukskriven med en psykiatrisk diagnos än att en manlig tandläkare är det. Det visar en ny rapport från Sveriges akademikers centralorganisation (Saco).

Rapporten konstaterar man att sjukskrivningar bland akademiker ökar snabbare än för andra grupper, och att det framför allt handlar om stressrelaterade diagnoser. Sjukskrivningarna är vanligast i kommunal sektor, och ökar snabbast bland kvinnliga akademiker. Man kopplar siffrorna till hög arbetsbelastning, otydliga krav och hög anspänning på jobbet.

Även här är det mer än dubbelt så vanligt att kvinnor är sjukskrivna.

I korthet

Ålder: 59 år.

Utbildning: Tandläkarexamen, Karolinska institutet, 1987.

Arbete: Klinikchef inom Folktandvården Stockholm och doktorand vid Karolinska institutet.

Forskar om: Samband mellan oral ohälsa och typ 2-diabetes.

Okända talang: Har skrivit två böcker om funkisområdet Södra Ängby.

Halvah bonbon macaroon pudding jujubes bear claw dragée croissant lollipop. Fruitcake chocolate cake muffin chocolate cake icing. Chocolate chocolate bar liquorice carrot cake jelly beans cheesecake cheesecake oat cake carrot cake. Chupa chups biscuit chupa chups sesame snaps candy canes halvah lemon drops. Dragée apple pie gummi bears sweet cake donut chocolate cake. Topping chupa chups brownie bonbon gummi bears pudding. Carrot cake toffee chocolate cake croissant sweet gummi bears wafer jujubes. Biscuit

Tandläkarna befinner sig ungefär i mitten av listan över sjukskrivningstalen för 77 akademikeryrken. 13,8 tandläkare per 1 000 är sjukskrivna med psykiatriska diagnoser. För kvinnor är siffran 30,1 och för män 11,7. Detta är lägre siffror än för andra yrkesgrupper inom vården.

För akademiker som grupp är 21 personer sjukskrivna per 1 000 yrkesverksamma. Även här är det mer än dubbelt så vanligt att kvinnor är sjukskrivna. Mest utsatta är präster, pastorer, socialsekreterare och psykologer. Dessa har sjukskrivningstal på kring 40 personer per 1 000.

Upptäck mer