CSN stämmer tandläkare i Storbritannien
15 tandläkare i Storbritannien krävs på sammanlagt 6,8 miljoner kronor av Centrala studiestödsnämnden (CSN). Foto: Colourbox

CSN stämmer tandläkare i Storbritannien

Studieskulder 3 feb 2017
Dela artikeln
Fem tandläkare i Storbritannien har stämts av CSN för att de inte betalat av på sina svenska studielån. Hittills har dom fallit i två fall och CSN har begärt utmätningar.

Centrala studiestödsnämnden (CSN) gjorde en riktad insats på tandläkare för några år sedan och hittade 44 tandläkare som bodde i Storbritannien och som inte betalade av på sina svenska studielån som de skulle.

Tandläkarna var skyldiga över 16 miljoner kronor för studier som bedrevs på 1990-talet och senare. Många hade skulder på över en halv miljon kronor.

CSN tog kontakt med dem på olika sätt och så småningom kom 24 av dem igång med att betala tillbaks på sina lån.

– För de som inte började betala har CSN vidtagit olika åtgärder, dels inkassoåtgärder och dels uppsägning av lån, berättar Klas Elfving, pressekreterare på CSN.

Säger upp lån
Fem av tandläkarna har börjat betala av sina lån efter det, men 15 har trots kravbrev och personliga kontaktförsök inte betalat.

– Där har CSN tagit beslut om att säga upp hela studieskulden till omedelbar betalning.

Dessa 15 har tillsammans en studieskuld på totalt 6,8 miljoner kronor. Ett tiotal har kommit överens med CSN om hur skulderna ska betalas och en har betalat av hela sin skuld efter att ha fått sitt lån uppsagt.

Går till domstol
I fem fall har låntagaren inte betalat något på sina uppsagda skulder. Därför har CSN inlett rättsliga åtgärder i domstol i Storbritannien.

– Vi har för närvarande fem pågående rättsprocesser med kravbelopp på totalt två miljoner kronor, säger Klas Elfving.

CSN har stämt låntagarna för att få skulden fastställd i Storbritannien. Då kan myndigheten begära utmätning av tillgångar.

– Hittills har domstolen meddelat dom i två ärenden. Skulden har fastställts och CSN har begärt verkställighet. Vi avvaktar på att domstolen ska meddela dom i de övriga tre ärendena, berättar han.

Från de låntagare som tidigare inte betalade av på sina lån har CSN fått in totalt 2,7 miljoner kronor i inbetalningar mellan 2013 och 2016. Av den summan kommer 1,5 miljoner kronor från låntagare som fått sina lån uppsagda.

Läs mer om andra dåliga betalare i artikeln ”Tandläkare i utlandet sämre på att betala lån”.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören.redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch