Tandläkare i utlandet sämre på att betala lån
Centrala studiestödsnämnden (CSN) räknar 39 tandläkare som dåliga betalare för att de inte betalar av på sina studielån. Foto: Erik Cronberg/KI

Tandläkare i utlandet sämre på att betala lån

Studieskulder 2 feb 2017
Dela artikeln
Ett 40-tal tandläkare finns med på CSN:s lista över dåliga betalare. De har studielånskulder på uppåt 20 miljoner kronor sammanlagt. Det visar en kartläggning som Tandläkartidningen har gjort.

Tandläkare är bättre än de flesta på att betala sina studieskulder till Centrala studiestödsnämnden (CSN), men det finns en liten grupp som inte gör det.

Av drygt 2 700 återbetalningsskyldiga tandläkare har 62 krävts på pengar från kronofogden de senaste tre åren för att de inte har betalat av på studieskulderna trots två påminnelser och ett kravbrev från CSN.

Dåliga betalare
En mindre grupp, 39 tandläkare, räknas som dåliga betalare. Det innebär att de inte har betalat något till CSN de senaste tre åren, eller att de har betalat mindre än 25 procent av det de skulle ha betalat de senaste fem åren.

Det är bara 1,4 procent av de återbetalningsskyldiga tandläkarna som är dåliga betalare, jämfört med tre procent bland alla CSN:s låntagare i Sverige.

Sämre i utlandet
Ett problem för CSN är att låntagare som bor utomlands är relativt dåliga på att betala sina skulder. Drygt fyra procent av alla återbetalningsskyldiga låntagare (sammanlagt runt 59 000 personer) är bosatta i utlandet, men av dem är 16 procent dåliga betalare.

Tendensen finns också hos tandläkare, men är inte alls så uttalad trots att dubbelt så stor andel bor utomlands.

Drygt 250 tandläkare bosatta i utlandet har svenska studielån och är återbetalningsskyldiga. Det är drygt nio procent av alla tandläkare med studieskulder till CSN.

Av dem räknas 21 personer som dåliga betalare. Det är drygt åtta procent av alla återbetalningsskyldiga tandläkare i utlandet – hälften så stor andel jämfört med alla låntagare som bor utomlands.

Drygt hälften utomlands
Bland tandläkare som är dåliga betalare bor ändock drygt hälften i andra länder.

För att hitta dåliga betalare har CSN bland annat använt sig av officiella register i utlandet där legitimerade tandläkare listas.

Fem tandläkare i Storbritannien har stämts av CSN för att de inte betalat av på sina svenska studielån. Hittills har dom fallit i två fall och CSN har begärt utmätningar. Läs mer i artikeln ”CSN stämmer tandläkare i Storbritannien”.
Janet Suslick

Drygt hälften bor utomlands

* Sammanlagt räknas 39 tandläkare som dåliga betalare.

* Tillsammans är de skyldiga 19,4 miljoner kronor, varav drygt 3,3 miljoner borde ha betalats före 1 januari 2017.

* Av alla tandläkare som är dåliga betalare bor elva i Sverige, nio i Storbritannien, tre i Rumänien, tre i övriga Europa, tre i USA och tre i övriga världen. Kontaktuppgifter saknas till sju av tandläkarna.

* Medianskulden bland tandläkarna som är dåliga betalare är strax under en halv miljon kronor. Den högsta skulden är på nästan 1,3 miljoner kronor och den lägsta på knappt 47 000 kronor.

* Kartläggningen har gjorts med hjälp av statistik som Tandläkartidningen har beställt från CSN. Siffrorna togs fram i januari i år.

* ”Tandläkare” definieras här som personer som har fått studiemedel sedan hösten 2001 huvudsakligen för tandläkarstudier. Tandläkare som har fått studiemedel för andra studier under längre tid än för tandläkarstudierna finns inte med.

* ”Dåliga betalare” är de som inte har betalat något till CSN de senaste tre åren, eller som har betalat mindre än 25 procent av det de skulle ha betalat under den senaste femårsperioden.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch