Dags för utbildningarna att få betyg
Tandläkarutbildningarna i Huddinge, Göteborg, Umeå och Malmö beräknas få sina omdömen i januari.

Dags för utbildningarna att få betyg

20 dec 2013
Dela artikeln
I januari får tandläkarutbildningarna ”betyg” efter en utvärdering som görs på uppdrag av regeringen.

Tandläkarutbildningarna utvärderas av Universitetskanslersämbetet (UKÄ), som tidigare hette Högskoleverket.

UKÄ tar reda på om tandläkarutbildningarna uppfyller kraven i högskolelagen och i examensbeskrivningarna för utbildningarna.

En bedömargrupp grundar sina bedömningar på lärosätenas självvärderingar och på en genomgång av studenternas självständiga arbeten (examensarbeten). Tandhygienist- och tandteknikerutbildningarna utvärderas samtidigt.

– Vi beräknar vara helt klara senast i andra hälften av januari, berättar Tomas Egeltoft, utredaren vid UKÄ som håller i utvärderingen.

Får göra förbättringar

Varje yrkesexamen, kandidat-, magister- och masterexamen i respektive huvudområde får ett eget betyg på en tregradig skala: ”mycket hög kvalitet”, ”hög kvalitet” eller ”bristande kvalitet”.

Får en utbildning omdömet ”mycket hög kvalitet” får högskolan eller universitetet en särskild kvalitetspremie. Anses en utbildning ha bristande kvalitet måste lärosätet göra förbättringar inom ett år för att behålla examenstillståndet.

Värderar själva

Som grund till utvärderingen har UKÄ bland annat haft självvärderingar som utbildningarna har gjort med hjälp av en mall från myndigheten.

Kvaliteten på studenternas självständiga arbeten har granskats genom att bedöma ett antal slumpmässigt utvalda uppsatser per utbildningsort och utbildning.

Studenter har också fått berätta vad de tycker om utbildningens resultat i förhållande till målen i examensbeskrivningarna.

Betygen sätts av en bedömargrupp som består av tio personer. Madeleine Rohlin, professor vid odontologiska fakulteten i Malmö, är ordförande.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch