Extra pengar till munhälsobedömning
Extra pengar från regeringen väntas motivera kommuner att hålla koll på munhälsan hos äldre. Följden kan bli ett ökat tryck på tandvården. Extra pengar från regeringen väntas motivera kommuner att hålla koll på munhälsan hos äldre. Följden kan bli ett ökat tryck på tandvården.

Extra pengar till munhälsobedömning

1 feb 2013
Dela artikeln
Trycket på tandvården kan öka 2013 när kommuner och landsting gör fler munhälsobedömningar på äldre med hjälp av kvalitetsregistret Senior alert.

Kommuner och landsting som bedömer äldres munhälsa med hjälp av kvalitetsregistret Senior alert får dela på 20 miljoner kronor 2013. Det är en del av en särskild satsning som regeringen under några år gör på vård och omsorg för de mest sjuka äldre.

– Det är bra, för det sätter tryck på kommuner och landsting att hålla koll på munhälsan hos äldre, säger Susanne Lundblad, projektledare för Senior alert.

Kvalitetsregistret Senior alert finns för att förebygga undernäring, fall, trycksår och ohälsa i munnen hos äldre. Det hjälper vård- och omsorgspersonal att arbeta systematiskt med att bedöma risker, förebygga ohälsa och följa upp de åtgärder som sätts in.

Samtliga 21 landsting och de allra flesta av landets 290 kommuner använde Senior alert förra året. Åtta landsting och 68 kommuner använde den nya munhälsomodulen, som lades till registret under våren 2011 och började användas på allvar i höstas.

– Målet är att en bedömning av munhälsan alltid ska ingå i paketet, säger Susanne Lundblad.

Pengarna från regeringen kommer att sporra många fler kommuner och landsting att använda munhälsomodulen i år, tror hon.

Ökat tryck på tandvården

Fler bedömningar kan innebära att fler problem upptäcks och det kan leda till en ökad efterfrågan på tandvården. Det innebär troligen även ett större behov av utbildning för vård- och omsorgspersonal om munvårdsåtgärder.

Senior alert används i samband med att personer som är 65 år och äldre kommer i kontakt med vård och omsorg. Det kan till exempel vara när de kommer till sjukhus, skrivs in i hemsjukvården eller när de kommer till ett särskilt boende.

2012 gjordes cirka 11 000 munhälsobedömningar som en del av Senior alert. Runt 80 procent av bedömningarna visade att de äldre hade oral sjukdom eller risk för ohälsa i munnen.

Det är främst sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar med munhälsa i Senior alert. Munhälsan bedöms med en anpassad version av ”revised oral assessment guide” (Roag).

Att göra en munhälsobedömning med hjälp av Roag tar tre till fyra minuter. Det är ett sätt att avgöra om en äldre person behöver hjälp med att sköta den dagliga munhygienen och/eller är i akut behov av tandvård, bland annat.

Skattar munhälsan

En bedömning görs av den äldres röst, läppar, munslemhinnor, tunga, tandkött, tänder och/eller protes, saliv och sväljförmåga. Vårdpersonalen bedömer varje parameter med en skattningsskala på ett till tre. En etta betyder att den äldre är frisk eller att tillståndet är normalt. En tvåa innebär måttliga förändringar eller avvikelser och en trea svårare förändringar eller avvikelser.

En eller fler tvåor betyder att vård- eller omsorgspersonal behöver sätta in åtgärder. Måttliga förändringar eller avvikelser ska följas upp med en ny munhälsobedömning inom cirka två veckor för att se om det har varit tillräckligt. Har den äldre en eller fler treor ska tandvården eller läkare uppsökas.

Kvalitetsregistret gör det möjligt för vård- och omsorgspersonal att arbeta systematiskt och strukturerat för att förebygga ohälsa i munnen.

– Med Senior alert kan varje verksamhet följa sina egna resultat online och arbeta med förändringar och förbättringar, säger Susanne Lundblad.

Läs mer om regeringens satsning i artikeln ”Särskild satsning på munhälsa i Senior alert” och mer om hur munhälsan bedöms av vård- och omsorgspersonal på Senior Alerts webbplats.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln
Taggar:

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch