Fler väljer frisktandvård – men få är äldre
Runt nio procent av alla vuxna i Sverige har frisktandvård, men andelen är mycket högre bland 20 till 29-åringar och lägre bland människor över 60 år. Foto: Colourbox

Fler väljer frisktandvård – men få är äldre

Fördubblats 16 okt 2015
Dela artikeln
Frisktandvården har vuxit stadigt under senare år. Uppåt 700 000 vuxna har i dag frisktandvårdsavtal. Men den förlängda barn- och ungdomstandvården kan bromsa utvecklingen.

Antalet personer som väljer frisktandvård har mer än fördubblats sedan 2010. På många håll i landet satsar folktandvården stort på att värva nya frisktandvårdspatienter. Antalet avtal ökade med 11,6 procent 2014, och med 6,5 procent under första halvåret 2015.

Sveriges Folktandvårdsförenings mål är att minst en miljon personer ska ha tecknat frisktandvårdsavtal 2018, berättar Birgitta Haglund, ny tandvårdschef på Folktandvården Värmland. Hon är aktiv i Folktandvårdsföreningens nationella frisktandvårdsgrupp.

Men det målet kan bli svårt att uppnå nu när den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården förlängs till 23 år, tror hon.

Frisktandvård finns i dag i hela landet, men både andelen och antalet frisktandvårdspatienter varierar kraftigt mellan olika landsting och regioner.

Andelen vuxna revisionspatienter som har frisktandvård är störst i Sörmland, där drygt hälften av folktandvårdens återkommande patienter har frisktandvårdsavtal. Även i Skåne, Kalmar och Västernorrland har minst 40 procent av revisionspatienterna 20 år och äldre avtal.

Om andelen var lika stor i alla landsting och regioner, skulle målet på en miljon frisktandvårdsavtal vara uppnått. Men i Stockholm har bara 20 procent av folktandvårdens revisionspatienter frisktandvård i dag, och i nio landsting är andelen lägre, visar Folktandvårdsföreningens statistik.

Ser man i stället till antalet avtal, har folktandvården i Västra Götalandsregionen flest frisktandvårdspatienter: nästan 158 000. Siffran är lägst på Gotland, där 381 har frisktandvård. I Stockholms län har knappt 72 000 personer tecknat frisktandvårdsavtal, men antalet avtal ökade med mer än 10 procent under årets första halvår.

Magnus Hakeberg, professor i odontologisk folkhälsovetenskap vid Göteborgs universitet, forskar om betalningsmodellerna frisktandvård och taxetandvård.

Han sammanfattar ett antal olika studier som har gjorts de senaste åren så här:

● Patienter som väljer frisktandvården får mer förebyggande tandvård än taxetandvårdspatienter.
● De förbättrar sina hälsovanor mer.
● De är mer nöjda med tandvården.
● De är också nöjda med betalningsmodellen.
● Risken att patienter som har haft frisktandvård i sex år ska få karies är lägre än för patienter som har haft taxetandvård, oberoende av andra viktiga variabler.

Fler äldre patienter skulle kunna ha frisktandvård, enligt Lars Gahnberg, adjungerad professor, chef för Folktandvården Västra Götalands hälsoodontologiska enhet och ansvarig för centrum för äldretandvård.

På de flesta håll i landet har frisktandvård erbjudits i första hand till yngre patienter. I Västra Götaland är 22 procent av folktandvårdens patienter 60 år eller äldre, men få har frisktandvård.

Frisktandvård ger incitament till hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder. Det är viktigt för att yngre pensionärer ska fortsätta att ha en god munhälsa upp i högre ålder, menar han. En annan förutsättning är att de äldre klarar av egenvård, eller får hjälp med den.

Lars Gahnberg anser att det är orättvist att äldre patienter inte kan utnyttja högkostnadsskyddet inom ramarna för frisktandvård. Han tycker också att det vore bättre att lägga pengar på de sköra äldre, som ofta riskerar att få problem med munhälsan, än att förlänga den kostnadsfria barn- och ungdomstandvården till 23 år.

Från 1990-talet och framåt införde ett antal landsting egna modeller för tandvård till fast pris. Namnen och villkoren varierade. Frisktandvård med standardiserade villkor infördes successivt mellan 2008 och 2010.
I dag samarbetar folktandvården i hela landet om frisktandvård, och patienter som flyttar kan ta med sig avtalet.

Landstingen bestämmer själva sina priser. Villkoren varierar något, men har efterhand blivit mer lika. Mest avviker Sörmland, där både undersökning och vård inför avtalstecknande ingår, liksom en del rehabiliterande vård.

Frisktandvård på riksstämman

Frisktandvård tas upp på årets odontologiska riksstämma i Göteborg den 13 november. Programpunkten heter ”Friskare patienter med frisktandvård?”
Föreläsarna är:
Birgitta Haglund, tandvårdschef på Folktandvården Värmland.
Magnus Hakeberg, professor vid Göteborgs universitet.
Marie Pettersson, verksamhetsutvecklare i Västra Götalandsregionen.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch