Frisktandvård fasas ut i Västernorrland

Västernorrland, och möjligen Jämtland, är på väg att följa Norrbotten, Dalarna, Gotland och Västerbotten med utfasning av frisktandvårdsavtal. Samtidigt ser Sveriges Folktandvårdsförening ett uppsving för modellen i andra regioner.

Nyheter

Missad parodontit trots friskvårdsavtal

En 35-årig patient hos folktandvården fick inte behandling för sin parodontit, trots att hon haft friskvårdsavtal sedan 2010. Av journalen framgår att röntgen­bilder redan 2013 visade tecken på sjukdomen, men att den varken diagnosticerades eller behandlades förrän 4–5 år senare.

Etik

Kapitationssystemet är ett framgångskoncept

Debattsvar: I Tandläkartidningen nummer 9/2018 skrev Cecilia Franzén och Thomas Davidson en debattartikel om ersättningssystemet i vuxentandvården. Här kommenterar Birgitta Haglund och Gunilla Swanholm några av punkterna i artikeln.

Debatt

Tandläkarbrist orsakar varsel i Västerbotten

Modellen med minst en klinik per kommun som grundorganisation för folktandvården i glesbygd är satt under stark press i Västerbotten. Bristen på tandläkare har lett till att sex tandsköterskor har varslats om uppsägning.

Nyheter

Han forskar för att förändra världen

Han vill införa en sockerskatt, bota tandvårdsfobi och förbättra munhälsan hos socioekonomiskt svaga grupper. Forskning är ett sätt att förändra världen för Magnus Hakeberg, professor i odontologisk folkhälsovetenskap.

Forskning

Replik: Beprövad erfarenhet talar för frisktandvård

Vår beprövade erfarenhet pekar på att frisktandvården kan förändra hälsovanor och förbättra tandhälsa. Det skriver representanter för folktandvårdens styrgrupp för frisktandvård i en replik till den uppmärksammade debattartikeln om betalningssystemet.

Debatt

Replik: Vetenskapligt stöd finns för frisktandvård

En avhandling som lades fram i november visar att frisktandvård minskar risken för karies. Det skriver Magnus Hakeberg och Charlotte Andrén Andås i en av två repliker.

Debatt

Tveksam patientnytta med frisktandvård

Det finns inget vetenskapligt stöd för att frisktandvård skulle leda till bättre tandhälsa, skriver professorerna Lars Rasmussen och Lars Sennerby vid Göteborgs universitet.

Debatt

Fler väljer frisktandvård – men få är äldre

Uppåt 700 000 vuxna har i dag frisktandvårdsavtal. Men den förlängda barn- och ungdomstandvården kan bromsa utvecklingen.

Nyheter

Varnar för falska frisktandvårdssäljare

Folktandvården i Region Jönköpings län varnar nu för försäljare som försöker sälja frisktandvård via telefon.

Nyheter

”Frisktandvården missgynnas”

Över en halv miljon patienter har frisktandvårdsavtal. De diskrimineras så som högkostnadsskyddet ser ut i dag, anser Birgitta Haglund.

Okategoriserade

Folktandvården vill satsa mer på frisktandvård

Skillnaden i tandhälsa mellan olika samhällsgrupper är större i Sverige än i flera andra länder.

Nyheter

Stor hälsoekonomisk studie om frisktandvård startas

Tio landsting medverkar i forskning som jämför frisktandvård med traditionell taxebaserad tandvård.

Nyheter

Friska väljer frisktandvård

Patienter som anser sig ha kontroll över sin egen hälsoutveckling väljer frisktandvård oftare än andra.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons