Förbättrad socioekonomi påverkar inte risken för karies
De barn som kom från familjer som fått en bättre ekonomi hade en fortsatt hög kariesrisk. Foto: Colourbox

Förbättrad socioekonomi påverkar inte risken för karies

Forskning 27 jul 2020
Dela artikeln
En förbättring av familjens socioekonomiska situation innebär inte en minskad kariesrisk hos barn och ungdomar, visar ny svensk forskning.

Att låg socioekonomi i en familj är en riskfaktor för karies hos barnen är väl känt, men nu kan en svensk longitudinell registerstudie visa att förändringar i familjens socioekonomi inte alltid påverkar barnens kariesrisk. En försämring av den socioekonomiska statusen ökar visserligen risken för karies, men en förbättring av socioekonomisk status minskar den inte.

Studien omfattar över 250 000 barn och ungdomar mellan 3 och 19 års ålder som har följts under en treårsperiod.

Data hämtades in från digitala tandregister för över 300 000 barn och ungdomar i Västra Götaland mellan 2007 och 2009, både i allmän och privat tandvård. Samma individers elektroniska journaler hämtades in för åren 2010 till 2012. Totalt 90 procent av individerna återfanns i uppföljningsdata.

Permanenta tänder

Eftersom endast permanenta tänder ingick i studien föll dock en del av de yngre patienterna bort, så totalt omfattar studien 86 procent av ursprungspopulationen. Uppgifter om socioekonomisk status hämtades in från andra register vid två tillfällen: den sista december 2008 och 2011.

Resultatet visar att de barn som kom från familjer som levde på bidrag vid båda tillfällena hade en fördubblad risk (2,06) att få ett nytt kariesangrepp jämfört med barn från familjer som inte fick bidrag vid något tillfälle.

Barn från familjer som fått det sämre, som gått från att inte behöva bidrag till att behöva det hade en snarlik risk (1,91). Men även de barn som kom från familjer som fått en bättre ekonomi och inte längre behövde bidrag 2011 hade en fortsatt hög risk (1,93).

Källa

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch