Fetma och fetmaoperation kan öka risken för karies

I tandvården möter man dagligen patienter med obesitas, och patienter som opererats för problemet. Ofta är dessa inte medvetna om att både obesitas och obesitasoperationer kan öka risken för karies. Det berättar Negin Taghat, som nyligen disputerat i ämnet.

Forskning

Fortsatt minskning av karies hos barn och unga

Trenden med minskad kariesförekomst hos barn och unga mellan 3 och 23 år håller i sig. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Nyheter

Claes-Göran Emilson hedersdoktor i Chile

Claes-Göran Emilson, professor emeritus i kariologi vid Göteborgs universitet, har utnämnts till hedersdoktor vid Universidad de Valparaíso i Chile.

Personnytt

AI bättre än tandläkare på att hitta karies

En ny studie visar att artificiell intelligens, AI, är bättre på att upptäcka misstänkt karies på röntgenbilder än erfarna tandläkare. Den gjorde också mindre fel.

Forskning

Vikingar ger kariologer viktig karieskunskap

Patienten säger inte ett ord, men tänderna berättar desto mer. Med sond och spegel har tandläkaren och forskaren Carolina Bertilsson undersökt kvarlevorna av mer än 170 individer från vikingatiden.

Forskning

Ny rapport lyfter fram betydelsen av förebyggande tandvård

Parodontit och karies är de mest spridda välfärdssjukdomarna i världen. Trots det är politikers ointresse för en jämlik tandvård slående, skriver European Federation of Periodontology (EFP) i en ny rapport.

Nyheter

Brister i kariologiska undersökningar och behandlingar – en analys av IVO:s kritik i anmälningsfall

Författarna till denna artikel har granskat kritiken av kariologiska undersökningar och behandlingar i 30 anmälningsfall som gått från IVO till HSAN.

Vetenskap

S. mutans ökar risken för karies hos småbarn

En systematisk översikt och metaanalys visar att närvaro av Streptococcus mutans kraftigt ökar risken att små barn utvecklar karies.

Forskning

”SKaPa:s data banar väg för vårdutveckling”

Andelen barn och unga som får sjukdomsförebyggande och sjukdomsbehandlande tandvård ökar i Sverige. Det är en av de intressantare nyheterna i årets rapport från årets SKaPa-rapport. Det säger registerhållare Álfheidur Ástvaldsdóttir.

Nyheter

Ny rapport: Tandhälsan i Sverige bättre än någonsin

De negativa trenden för karies i mjölktandsbettet bland de yngsta barnen är nu definitivt bruten. Det visar den årliga rapporten från Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (SKaPa).

Nyheter

Astma hos barn och ungdomar – preventionsstrategier för karies och dental erosion

Astma och karies är två vanligt förekommande sjukdomar hos barn och ungdomar, och det finns samband mellan sjukdomarna och även mellan astma och dental erosion. En fungerande samverkan mellan barnhälsovården och tandvården är därför viktig så att tandvården tidigt kan sätta in adekvata preventionsstrategier, och vid behov ställa diagnos och behandla eventuell karies och dental erosion.

Vetenskap

Tandläkare struntade i kariessanering

En tandläkare får sin legitimation in­dragen efter att i flera fall ha struntat i kariessanering. I nio patientfall finner HSAN allvarliga brister och slår fast att tandläkaren uppvisar grov oskicklighet.

Etik

Här kommer tandvården till skolan

Vindeln är platsen där Folktandvården Västerbotten gör en nystart för en viktig del av sitt förebyggande arbete. Nationella riktlinjer och insikten att god barntandhälsa inte är för evigt har lett fram till att tandvården söker sig ut mot skolorna.

Reportaget

Nytt system för klassificering av karies

Svensk förening för cariologi har tagit fram ett nytt klassificeringssystem för kariessjukdom. Detta som ett led i arbetet med ett personcentrerat och samman­hållet vårdförlopp för karies.

Metod, klinik & praktik

Glasjonomercement skyddar mot karies

En nyligen publicerad metaanalys visar att glasjonomercement – i alla fall klassisk sådan – skyddar omgivande vävnad mot karies bättre än andra slags fyllningar.

Forskning

Djup karies hos unga kan botas på flera sätt

En systematisk översikt och metastudie visar att tre skonsamma metoder för att bemästra djup karies i omogna permanenta tänder alla är mycket effektiva.

Forskning

Stärkt evidens för koppling mellan socker och karies

En ny systematisk översikt visar på stärkt evidens för en koppling mellan socker­konsumtion och karies.

Kariologi

Ny studie visar fluoridens effekt på ortodontipatienter

Högfluoridtandkräm och fluoridsköljning hos ortodontipatienter saknar tilläggs­effekt till vanlig tandkräm på approximal- och ocklusalkaries, visar ny studie.

Forskning

Karies har ökat genom hela historien

En systematisk översikt visar att förekomsten av karies i Europa hela tiden ökat från yngre stenåldern till år 1850.

Forskning

Röntgen behövs för att hitta karies under kronor

Att helt avstå från röntgenbilder vid en karieskontroll på en patient med många lagningar är inte lege artis, anser Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Tandläkaren har inte heller utrett sambandet mellan patientens kariessjukdom och tandskador tillräckligt. Därför får han kritik.

Etik

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons