Förslag att tandvård ska bekostas mer kollektivt
Alla vuxna ska erbjudas undersökning för 200 kronor per besök, föreslår Veronica Palm. Foto: Janet Suslick

Förslag att tandvård ska bekostas mer kollektivt

JÄMLIK HÄLSA 6 nov 2020
Dela artikeln
Det statliga högkostnadsskyddet ska bli mer likt hälso- och sjukvårdens system, anser regeringen.

Beskedet kommer i ett tilläggsdirektiv till den pågående utredningen om jämlik tandhälsa.

Regeringen utvidgar utredningens uppdrag igen.
”Utredaren ska nu även utreda och föreslå alternativa modeller för ett nytt eller justerat statligt högkostnadsskydd”, står det i tilläggsdirektivet.

Utredaren ska lägga fram förslag som innebär att högkostnadsskyddet blir mer likt hälso- och sjukvårdssystemet.

Det nya högkostnadsskyddet ska stärka skyddet mot höga tandvårdskostnader, gynna en regelbunden och förebyggande tandvård samt uppnå en mer jämlik tandhälsa och ett mer resurseffektivt tandvårdssystem, skriver socialdepartementet i tilläggsdirektivet.

Veronica Palm leder arbetet
Utredningen startade våren 2018 med Veronica Palm, tidigare riksdagsledamot för Socialdemokraterna, i spetsen. Den skulle vara klar 1 mars 2020, men uppdraget utvidgades och tiden förlängdes med ett år. Nu utvidgas uppdraget ytterligare.

Bakgrunden är skillnaderna i tandhälsa och besöksfrekvens mellan olika socioekonomiska grupper.

Personer med högre inkomster skattar sin tandhälsa som bättre än personer med lägre inkomster. Samma skillnad finns mellan högutbildade och lågutbildade.

Liknande skillnader mellan socioekonomiska grupper gäller även för livslängd, sjukfrånvaro och självskattad generell hälsa.

Högutbildade besöker tandvården oftare än lågutbildade och andelen som regelbundet besöker tandvården stiger med inkomst.

Fler avstår av ekonomiska skäl
Fler vuxna avstår från tandvård av ekonomiska skäl än från vård och behandling inom hälso- och sjukvården, påpekar regeringen i tilläggsdirektivet och skriver:

”Mot bakgrund av det folkhälsopolitiska målet att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation är det viktigt att även inkludera tandhälsa i detta arbete…. Ett viktigt sätt att öka tillgängligheten till god tandvård för alla och därmed bidra till förbättrad tandhälsa i befolkningen är att sänka de ekonomiska trösklarna till tandvården.”

Utredningen ska presenteras senast 1 mars nästa år.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch