Fortsatt stora skillnader i antibiotikaförskrivning

4 feb 2014
Dela artikeln
De stora regionala skillnaderna i tandvårdens förskrivning av antibiotika håller i sig.

Tandläkare i Stockholm och Skåne skrev under 2013 ut dubbelt så mycket antibiotika som tandläkare i Västerbotten, precis som tidigare år. Det visar Socialstyrelsens lägesrapport av tillståndet i tandvården 2014.

Den totala förskrivningen har dock minskat något sedan 2012.

Varför det är så stora skillnader mellan landstingen är inte känt, skriver Socialstyrelsen men påpekar att eftersom behovet är lika stort överallt tyder skillnaderna på en skillnad i praxis.

När följsamheten till de nationella riktlinjerna för antibiotikaförskrivning ökar kommer skillnaderna att minska, spår Socialstyrelsen.

I Tandläkartidningen nummer 3, som kommer ut den 21 februari, publiceras nya rekommendationer för antibiotikabehandling i tandvården.

Rekommendationer för antibiotikaprofylax publicerades i Tandläkartidningen nummer 13, 14 och 15 2012.

Text: Linda Persson

Dela artikeln
Taggar:

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch