Endokarditprofylax i tandvården

En ny studie undersökte förekomsten av hjärtklaffinfektion, infektiös endokardit, bland riskindivider efter att man tog bort rekommendationen att ge antibiotika till dem inför vissa odontologiska ingrepp.

Vetenskap

Ingen ökning av endokardit utan antibiotika

Antalet patienter som fått infektion i hjärtklaffarna orsakad av munhålebakterier har inte ökat sedan rekommendationen att ge antibiotikaprofylax togs bort. Det visar Niko Vähäsarjas nyligen publicerade forskningsstudie.

Nyheter

 

IVO: Gör bara det du kan

En tandläkare i Stockholms län gjorde en behandling som var bortom hans förmåga. Både han och vårdgivaren får kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Etik

Björnars tandsten avslöjar människans användning av antibiotika

Tandsten hos brunbjörnar visar att nivåerna av antibiotikaresistens har ökat i naturen mellan 1950- och 1990-talet. Men resistensen hos björnarna har sjunkit under de senaste 20 åren.

Nyheter

Rätt antibiotika kan förhindra bakteriemi

Amoxicillin eller ampicillin är effektiva profylaktiska antibiotika för att förhindra bakterieförekomst i blodet efter tandextraktion, medan klindamycin inte verkar göra någon nytta alls, visar en ny finsk studie.

Forskning

Stora regionala skillnader i antalet antibiotikarecept

Tandläkarna i Sverige minskade förskrivningen av antibiotika som en effekt av de nationella rekommendationer som kom 2012 och 2014. Men det är fortfarande stora skillnader mellan olika regioner, visar ny svensk registerstudie.

Forskning

 

Fel av tandläkaren att neka antibiotika

Ett par dagar efter en extraktion kom patienten in akut med en kraftig svullnad. Patienten hade inte feber och därför ordinerade tandläkaren inte antibiotika. Han gjorde fel, enligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Etik

Nytt ytskikt på implantat kan frisätta läkemedel

Med hjälp av guldstavar i nanostorlek och ljus som går igenom vävnad har svenska forskare utvecklat en ytbeläggning till implantat där läkemedel kan frisättas på beställning.

Forskning

Nya tandläkare i topp

Avgångsklasserna i Stockholm, Malmö och Göteborg var alla bland det mest populära materialet på tandlakartidningen.se under juni. På vetenskapssidorna dominerar det nordiska temat om antibiotika.

Nyheter

Med blick för resistens

Att det blev just antibiotikaresistens var mest en slump, men efter över fyrtio års arbete har Gunnar Kahl­meter byggt upp en systematisk övervakning av resistens­utvecklingen i Sverige, ett globalt nätverk och analys­metoder som används över hela världen.

Karriär & Porträtt

Hygien toppade i maj

Under maj finns två nyhetsartiklar om hygien bland det mest lästa materialet på vår webbplats. Bland de vetenskapliga artiklarna syns vårat nordiska tema om antibiotika.

Nyheter

Antibiotika i två veckor inte bättre än i en vecka

Antibiotikabehandling med amoxicillin och metronidazol efter icke-kirurgiska parodontala ingrepp bör inte pågå längre än en vecka, visar en ny metaanalys.

Forskning

Norden samarbetar kring antibiotika

Margareta Hultin samarbetar med andra forskare i Norden i Tandläkartidningens tema om antibiotika inom tandvården. Länderna arbetar mot samma mål, men har hunnit olika långt, berättar hon.

Nyheter

Stora regionala skillnader i antibiotikaförskrivning

Antalet recept på antibiotika är mindre än någonsin. Men den som bor i Stockholm får antibiotika hos tandläkaren mer än dubbelt så ofta som den som bor i Västerbotten.

Nyheter

Han vill hitta minsta möjliga dos

Att bidra till ny kunskap och att minska antibiotika­användningen. Det är två av Jack Hilons drivkrafter. Nu är ­studien han arbetat med publicerad i en ansedd tidskrift.

Forskning

Han ser hot – och möjligheter

Ebola, koleratoxin och misstankar om bio­logisk krig­föring är vardagsmat för Ørjan Olsvik, ­professor i medicinsk mikrobiologi vid universitetet i Tromsø. Men det är i antibiotikaresistensen han ser ett av de största framtidshoten.

Nyheter

 

Använde antibiotika fel

En tandläkare i Västra Götaland skrev ut antibiotika på felaktiga grunder. Han får kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Etik

Svår utmaning att hitta nya antibiotika

Snabb resistensutveckling och dålig lönsamhet är två av förklaringarna till att det är svårt att hitta nya antibiotika. Nu ­letar man nya kombinationer och nya substanser. Bland annat på havets botten.

Nyheter

 

God tandvård går före ekonomiska diskussioner

”I samband med ekonomiska diskussioner måste adekvat omhändertagande av patienten prioriteras.” Det skriver Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i ett beslut som rör en implantatbehandling i Malmö.

Etik

Liten risk för antibiotikaresistent smitta

Risken för tandvårdspersonal i Sverige att exponeras för antibiotikaresistenta bakterier är liten. Det konstateras i en ny kunskapssammanställning om arbetsmiljörisker med antibiotikaresistenta bakterier från Arbetsmiljöverket.

Nyheter

 

Hettan hotade patientsäkerheten

Sommarens långa period av värme och hög luftfuktighet har fått konsekvenser för bland annat landets käkkirurgiska verksamheter, som på sina håll inte kunnat bedrivas på ett patient­säkert sätt.

Nyheter

Antibiotika ofta onödigt

Slentrianmässig förskrivning av antibiotika har lett till en ökande resistens hos de bakterier man vill stoppa. Här behöver tandvården dra sitt strå till stacken och bara skriva ut antibiotika när det är indicerat

Metod, Klinik & Praktik

Antibiotika tidigt i livet ökar risken för hypomineralisering

Barn som får antibiotika av makrolidtyp, penicillin eller amoxicillin före tre års ålder har två till fyra gånger så hög risk att drabbas av hypomineralisering.

Forskning

 

Fel antibiotikastrategi mot periimplantit kan ge superinfektion

Med över tolv miljoner nya implantat insatta varje år i hela världen håller periimplantit på att bli en alltmer frekvent och besvärlig åkomma.

Forskning

Många brittiska tandläkare använder antibiotika fel

Endast var femte förskrivning bedömdes vara i enlighet med gällande riktlinjer.

Forskning

 

Antibiotika ger liten effekt vid parodontitbehandling

Tillägg av antibiotika till parodontitbehandlingen har en mycket liten bromsande effekt, men den kan vara kliniskt betydelsefull för vissa patienter.

Forskning

 

Liten effekt av antibakteriell behandling vid periimplantit

Det är typen av implantat snarare än vilka antibakteriella medel som används som har störst betydelse för utfallet vid behandling av periimplantit.

Forskning

 

Fortfarande för hög antibiotikaförskrivning

Förskrivningen av antibiotika inom tandvården har minskat, men fortfarande skrivs för mycket ut.

Nyheter

Försäljningen av antibiotika minskar

Den totala försäljningen av antibiotika på recept fortsatte att minska under 2014 jämfört med 2013. Det visar siffror från Folkhälsomyndigheten.

Nyheter

 

Skåne fortsätter använda mindre antibiotika

Folktandvården Skåne har minskat antalet förskrivningar av antibiotika med 10 procent hittills i år.

Nyheter

Minskat antibiotikabruk vid implantatkirurgi

Svenska tandläkare verkar ha tagit till sig de nya riktlinjerna om användning av antibiotika vid implantatkirurgi.

Okategoriserade

 

Fortsatt stora skillnader i antibiotikaförskrivning

De stora regionala skillnaderna i tandvårdens förskrivning av antibiotika håller i sig.

Nyheter

 

Antibiotikaanvändning minskar i Skåne

Folktandvården Skånes förskrivning av antibiotika har minskat med en femtedel under det senaste året.

Nyheter

 

Tandvården skriver ut mindre antibiotika

Antibiotikaförskrivningen inom tandvården har minskat med tre procent i Sverige 2012 jämfört med 2011.

Nyheter

Antibiotika direkt vid svår parodontit

Vid aggressiv parodontit kan det ibland vara nödvändigt att sätta in antibiotika efter skrapning av tandsten och polering av tandhalsar.

Okategoriserade

 

Mycket antibiotika skrivs ut i storstäderna

Tandläkare i Stockholms län och i Region Skåne skriver ut mer än dubbelt så mycket antibiotika som i Västerbottens län.

Nyheter

 

En av 100 fick antibiotika

Drygt en av hundra patienter som kom akut till folktandvården med infektioner fick recept på antibiotika.

Nyheter

Upptäck mer

  • Covid-19
  • Nordiskt tema
  • Riksstämman
  • Senaste nytt
  • Tandvårdsutredningen

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons