Fyra miljarder till forskning

11 okt 2012
Dela artikeln
Regeringen höjer anslagen till forskning med fyra miljarder kronor fram till 2016. Det framkommer av forskningspropositionen. Men om den odontologiska forskningen får del av kakan återstår att se.

Den största enskilda satsningen går till universitet och högskolor. Anslaget beräknas öka med 600 miljoner kronor 2014 och med ytterligare 300 miljoner kronor 2016. Från och med 2016 fördelas alltså 900 miljoner kronor mer per år direkt till lärosätena.

Regeringen satsar också på yngre forskare. Ett särskilt program ska skapas för de allra främsta yngre forskarna. Man anslår också särskilda medel för att rekrytera internationella toppforskare.
600 miljoner kronor satsas på forskning om antibiotikaresistens, klinisk behandlingsforskning och registerbaserad forskning.

Regeringen höjer anslaget till Vetenskapsrådet med totalt 175 miljoner kronor 2013-2016. Skälet är att Vetenskapsrådet finansierar och fördelar medel för grundforskning.

Odontologisk forskning nämns endast på ett ställe i propositionen. I avsnittet om behov av mer forskning om äldre och åldrande står det: ”Även vårdforskning, som är ett område under uppbyggnad, kan bidra med värdefulla resultat inom specifika områden, såsom reumatism, cancer, hjärnans åldrande, äldres psykiska ohälsa och läkemedelsanvändning samt odontologisk forskning och medicinsk teknik”.

Läs hela propositionen på regeringens hemsida.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.
redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch