Hans Göransson vald till ny ordförande
Hans Göransson blir ny ordförande i Sveriges Tandläkarförbund. Foto: Janet Suslick

Hans Göransson vald till ny ordförande

6 dec 2013
Dela artikeln
FÖRBUNDSMÖTET. Hans Göransson blir ny ordförande i Sveriges Tandläkarförbund och Peter Schulz blir vice ordförande.

Det beslutades efter långa diskussioner på Tandläkarförbundets förbundsmöte i Stockholm den 6 december.

Hans Göransson är vice ordförande i Tjänstetandläkarna (TT) och kommer att fortsätta med uppdraget, men kommer inte att uttala sig utåt som representant för Tjänstetandläkarna medan han sitter som ordförande i Tandläkarförbundet.

Peter Schulz är styrelseledamot i riksföreningen Tandläkare – egen verksamhet (Tev) och fortsätter med det uppdraget parallellt med förbundsarbetet.

Valberedningen föreslog Claes Virdeborn, specialist i parodontologi och adjunkt vid Malmö högskola som ny ordförande, men han hoppade av tidigare i veckan eftersom revisorerna riktade stark kritik mot delar av styrelsen. Avgående ordförande Gunilla Klingberg föreslogs av valberedningen som vice ordförande, men hon hoppade också av kort före valet, så vid förbundsmötet hade valberedningen inte något förslag på vare sig ordförande eller vice.

Både Hans Göransson och Peter Schulz sitter i Tandläkarförbundets styrelse sedan tidigare på så kallade bundna mandat. Gunilla Carlsson, ledamot i TT:s styrelse och ortodontist i Luleå, går in som ledamot på den plats som Hans Göransson hittills har suttit på. Peter Franzén, ordförande i Tev och privattandläkare i Norrköping, går in på platsen som Peter Schulz hittills har haft.

John Bratel, ledamot i TT, blir ordförande i efterutbildningsrådet och efterträder Louise Ericson, privattandläkare. John Bratel arbetar på specialistkliniken för sjukhustandvård/oral medicin på odontologen i Göteborg.

Lena Rignell, ledamot i TT:s styrelse och klinikchef på specialkliniken för sjukhustandvård i Mölndal, blir suppleant efter John Bratel. Gunilla Brattström-Cronqvist, privattandlåkare i Lund, ersätter Peter Franzén som suppleant.

Eftersom detta var fyllnadsval, gäller det i två år.

Vid förbundsmötet avgick hela valberedningen.  I den nya valberedningen ingår Erik Baeklund (Tev), Alexandra Ioannidis Olsson (TT),  Urban Alsenmyr (TT) och Gunilla Klingberg (Sveriges odontologiska lärare och TT). Som suppleanter valdes Louise Ericson (Tev) och Siv Grenholm (TT).

Läs mer om debatten på förbundsmötet i Tandläkartidningen nummer 1, ute i januari.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln
 1. Kommentar från Per Vult von Steyern 7 december 2013:

  Revisorerna har riktat berättigad kritik mot att särintressen styrt Förbundsstyrelsens arbete och i många fall blockerat styrelsens arbete på en rad väsentliga punkter. Bland annat har styrelsen förbjudit förbundet att värva nya medlemmar, trots att det är en förutsättning för att förbundets ekonomi skall kunna komma i balans efter att fler än 3000 medlemmar över en natt åkte ur förbundet, något som skedde utan att varken medlemmarna eller Förbundet kunde påverka saken. Tandläkarförbundet hade resurser redo att ringa runt till medlemmarna som blivit utkastade men hindrades från att göra det därför att styrelseledamöter med särintressen sa nej. Detta är en viktig orsak till att Förbundet blöder samtidigt som de utkastade medlemmarna i många fall känner sig illa behandlade.
  Nu har förbundsmötet röstat fram en styrelse som förstärkt särintressenas möjlighet att styra genom att ”huvudägaren” Tjänstetandläkarna har ensam majoritet i styrelsen med fyra av åtta ledamöter som sitter i både Riksföreningen TT:s styrelse och i Förbundets styrelse. De valda är dessutom samma personer som kritiserats av revisorerna. Att det stadgas att Förbundet skall tillvarata alla tandläkares intressen speglas definitivt inte av denna obalans och man kan befara att om skutan kantrar så sjunker den sannolikt!
  Per Vult von Steyern, ordförande SOL

  • Kommentar från Stefan Nordström 11 december 2013:

   Demokrati är fantastiskt. STF är en demokratisk sammanslutning av tandläkare. Förbundet är dess medlemmar. De stora riksföreningarna är i majoritet och representerar 80 % av rösterna. Förbundsmötet beslutar och styrelsen verkställer.
   En prekär och allvarlig situation uppstod när både ordföranden och vice ordföranden valde att avgå under mandatperioden. Ett fyllnadsval måste genomföras.
   I bred enighet hade TEV och Tjänstetandläkarna nominerat två ytterst seriösa och kompetenta kandidater. Vid omröstningen fanns inga motförslag och resultatet blev ett rungande ja. Det kan inte tolkas som ett utslag av särintressen.
   Jag är övertygad att den nya Förbundsledningen, på ett mycket förtjänstfull sätt klarar att leda STF under mandatperioden och önskar dem båda ”Lycka till ” i det fortsatta arbetet. /
   Stefan Nordström ordförande och ombud för TT Halland

   • Kommentar från Majid Ebrahimi 12 december 2013:

    Ser med häpnad på den senaste tidens utveckling i vårt förbund. Höll på att smälla av då jag läste inlägget av en ordförande för TT Halland som säger att ”Demokrati är fantastiskt. STF är en demokratisk sammanslutning av tandläkare. Förbundet är dess medlemmar. De stora riksföreningarna är i majoritet och representerar 80 % av rösterna. Förbundsmötet beslutar och styrelsen verkställer.”
    Hur fungerar detta då i praktiken? Tandläkarförbundets förtroendevalda revisorer kritiserar delar av sittande styrelse, representanter för de fackliga riksorganisationerna, för att ha hämmat förbundsstyrelsearbetet där vissa styrelseledamöter åsidosatt sitt så kallade sysslomannaansvar, vilket man upprepat påpekat. Revisorerna menade att FS-arbetet även nu styrs av partsintressen i stället för samsyn i det gemensamma styrelsearbetet. Då de förtroendevalda revisorerna går in och offentligt ger delar av sittande styrelse en sådan svidande kritik tar man sig för pannan då man menar att det är bra att samma personer fått ännu högre poster i styrelsen och att dessa personer fortfarande sitter kvar som vice ordförande i TT och som ordförande i TEV. Om ordföranden kommer på TEV-möte i Sundsvall- vem representerar han? Pratar han då som ordförande för vårt tandläkarförbund eller som vice ordförande i TT? Därför är det viktigt man sitter på ordförandeposten på fritt mandat – man kan inte sitta på två stolar. Nu sitter man på nästan alla stolar.
    En sak verkar vara väldigt viktigt – att man ska ha 80% av MAKTEN. Ordföranden för TT i Halland skriver vidare att ”I bred enighet hade TEV och Tjänstetandläkarna nominerat två ytterst seriösa och kompetenta kandidater. Vid omröstningen fanns inga motförslag och resultatet blev ett rungande ja. Det kan inte tolkas som ett utslag av särintressen.”
    Är man från vettet? Anledningen till att det inte fanns några motförslag var att Claes Virdeborn hade funderat över de förtroendevalda revisorers kritik – att det kommer att bli svårt att kunna göra någon nytta i förbundsstyrelsen om andra sitter och blockerar verksamheten. Virdeborn säger i sitt brev att ”med de föreslagna valen ser jag i nuläget inga möjligheter att arbeta i enlighet med varken ändamålsparagraf eller de av förbundsmötet fastställda verksamhetsmålen. Jag väljer därför att före förbundsmötet meddela att jag under rådande omständigheter inte står till valberedningens förfogande som ordförande i Sveriges Tandläkarförbund”. Läser man inläggen i Tandläkartidningen ser man att hans syn på saken stöds av mer än halva den gamla styrelsen och man kan läsa detta i inläggen från Stein Björkman, Susanne Smedberg, Louise Ericson och Gunilla Klingberg. Virdeborn gjorde det enda vettiga ur personlig synpunkt – att dra tillbaka sin kandidatur. Däremot hade det förmodligen inte gjort någon skillnad eftersom TT och TEV redan på förhand sagt att ett ”motförslag kommer från golvet” som vi kommer att rösta igenom oavsett vad valberedningen föreslår. Även detta är underligt – att man inifrån styrelsen meddelar valberedningen att man kommer att rösta ned deras förslag.
    Nu har man en nästan total makt – blir då Tandläkarförbundets verksamhet bättre för mig som medlem i TT? Tror inte det. Förbundet ska arbeta med sin verksamhet – professionens och förbundets frågor och framtid där man bland annat stå för kompetensutveckling medan de fackliga organisationerna ska arbeta med fackliga frågor och det är olyckligt om detta sammanblandas. Hoppas bara att den nya styrelsen nu kan samarbeta sinsemellan då alla andra är borta och att de fortfarande har kompetensen att svara på professionsfrågor och frågor om forskning och utbildning som den gamla styrelsen kunde.
    Det kommer antagligen att ”städas och skäras ned” en hel del i kansliet för att spara pengar som idag verkar vara ett av huvudmålen. Det kanske vore mer lönsamt att försöka få tillbaka de nästan 2000 medlemmar som försvann när PT lades ned. Detta förbjöds den gamla styrelsen att göra men man kan hoppas att den nya styrelsen får arbeta med frågan.

 2. Kommentar från Akke Kumlien 12 december 2013:

  I mina ögon blir STF en arena där fackliga frågor prioriteras mot odontologiska. Att tjänstetandläkarna betraktar sig som ”huvudägare” i Sveriges Tandläkarförbund gör att jag tackar för mig. Det blir inte trovärdigt att nya ordföranden sätter särintressen åt sidan. Jag är inte övertygad Det här är inte vad jag vill ha och jag tror inte det för den svenska odontologin framåt. Tyvärr. Hejdå!

 3. Kommentar från Gert Oxby 11 januari 2014:

  Hans Göransson bör nog tänka om. Att sitta på två stolar är inte bara tveksamt, utan helt olämpligt. Historien kring Tandläkarförbundet är kantad av kontroversiella frågor rörande privattandläkare och tjänstetandläkare, även om begreppen har suddats ut över tid.
  För att skapa brett förtroende är det viktigt att ordföranden agerar så neutralt som möjligt och också visar det i handling.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch