Revisorer kritiserar ”partsintressen” i förbundsstyrelsen

2 dec 2013
Dela artikeln
Tandläkarförbundets två förtroendevalda revisorer anser att arbetet i förbundsstyrelsen måste vitaliseras för att rädda förbundets framtid.

Det skriver de i en debattartikel i Tandläkartidningen nummer 14.

”De stora riksföreningarna tenderar att blockera arbetet med vissa ärenden i förbundsstyrelsen och ser mer till sina respektive föreningsintressen”, skriver revisorerna bland annat.

Läs hela debattinlägget här:

Som förtroendevalda revisorer i Sveriges Tandläkarförbund (STF) är vi valda att granska verksamheten så att den handhas enligt stadgar och vid förbundsmöten fattade beslut. Vi deltar i förbundsmöten, vissa förbundsstyrelsemöten och andra möten som kan anses viktiga för att kunna vara insatta i verksamheten. Protokoll och övriga handlingar läses för att kunna följa styrelsearbetet och för att kontrollera fattade beslut.

Grundbulten i STF:s verksamhet är stadgarna där § 1 (den så kallade ändamålsparagrafen) lyder:

”Sveriges Tandläkarförbund (STF) är den odontologiska professionens organisation. STF:s ändamål är att tillvarata och utveckla medlemmarnas professionella intressen.”

För förbundsstyrelsens åligganden lyder stadgarna:

”Förbundsstyrelsen (FS) åligger att verkställa av STF:s förbundsmöte fattade beslut, att handha STF:s angelägenheter och ekonomiska förvaltning.”

Det är således inte FS utan förbundsmötet som fattar besluten om eventuella förändringar av verksamhetsplanen.

Under flera år hämmades FS-arbetet av att vissa styrelseledamöter åsidosatte sitt så kallade sysslomannaansvar, vilket vi upprepat påpekade. Vi ser tyvärr att FS-arbetet även nu styrs av partsintressen i stället för samsyn i det gemensamma styrelsearbetet.

De stora riksföreningarna tenderar att blockera arbetet med vissa ärenden i förbundsstyrelsen och ser mer till sina respektive föreningsintressen. Det är kanske i sig naturligt, men som styrelserepresentant i STF har man att förhålla sig till vad som gagnar förbundet.

När Privattandläkarna lämnade STF för två år sedan försvann cirka 3 600 medlemmar. En ny förening för tandläkare i egen verksamhet, TEV, startades och har i dagsläget cirka 1 600 medlemmar. Förbundsmötet har beslutat att förbundet ska fortsätta med sitt arbete i enlighet med tidigare tagen verksamhetsplan. För att överbrygga den ekonomiska sidan av medlemstappet har förbundsmötet sedan 2011 godkänt två års uttag ur stödfonden/ beredskapsfonden.

Driften är alltså balanserad med pengar från stödfonden och så kan det inte fortsätta! Partsintressen får inte styra över förbundets fortlevnad! En aktiv och engagerad styrelse är en första förutsättning för att få de tveksamma etablerade tandläkarna att återansluta sig och unga nyutexaminerade att engagera sig.

Hur ska vi komma tillrätta med ekonomin och få en ekonomiskt hållbar framtid för STF? Som vi ser det finns det en kombination av möjliga lösningar:

  • Att få tidigare medlemmar att återansluta sig.
  • Att öka avgiften till STF.
  • Att minska kostnaderna för STF.

Vi vill med denna skrivelse uttrycka vår oro för förbundet och uppmärksamma medlemmarna och uppmana styrelsens ledamöter att arbeta med STF:s bästa för ögonen. Kort sagt att vara professionens främsta företrädare.

Vi menar att det är angeläget att gå till kärnan och arbeta för att förbundet kan ägna sig åt att tillvarata och utveckla professionens intressen. Skapa ett förbund som alla tandläkare vill vara medlemmar i, ett förbund som lockar nya unga tandläkare såväl som etablerade. Sveriges odontologiska spetsorganisation! Ett nytt vitalt förbund anpassat till dagens behov och kanske med en modernare stadgekonstruktion som skulle vitalisera förbundsstyrelsearbetet, eventuellt med slopande av de bundna mandaten.

Kaj Bergström,
Bert Jonasson
förtroendevalda revisorer i förbundsstyrelsen

Text: Linda Persson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch