Hårdare villkor för fluorlackning i skolan

16 aug 2012
Dela artikeln
Sedan 2008 har alla elever i årskurs sex till nio erbjudits fluorlackning i skolan två gånger om året i Västra Götalandsregion, men nu ställer Socialstyrelsen hårdare krav.

Åsikterna om populationsbehandling av ungdomar i riskålder går isär. Tandläkartidningen skrev om det i nummer 2 2011. Både tandläkare som lovordade fluorlackning i skolan och tandläkare som var kritiska kom till tals.

Efter artikeln gjorde Katja Keller, mamma till en pojke som hade behandlats med receptbelagt fluorlack i skolan, en anmälan om fel i vården.

Katja Keller är utbildad sjuksköterska men arbetar inom tandvården. Hon anser att det ska föreligga en diagnos som motiverar behandlingen. Hon tycker också att det är anmärkningsvärt att föräldrarna inte får möjlighet att ta ställning till om barnen ska behandlas eller inte.

Nu ger Socialstyrelsen henne rätt.

Socialstyrelsen anser att tandvården ska informera föräldrarna om vilket preparat som ska användas. Vårdnadshavarnas samtycke ska sökas innan eleverna deltar i den skolbaserade fluorlackningen, och de ska kunna tacka nej. Socialstyrelsen kräver också att tandvården tar upp en anamnes för varje elev och journalför den.

I ett skriftligt yttrande om Socialstyrelsens förslag till beslut skrev Gunnar Eriksson, tandvårdsdirektör i Västra Götaland:

”Förslagets krav på vårdnadshavarens skriftliga samtycke och individuell journal kommer att förändra förutsättningarna för tandvårdens hälsoinriktade verksamhet så att den i praktiken inte längre kan genomföras.”

Socialstyrelsens förslag till beslut togs utan förändring.

Nu ser folktandvården i Västra Götaland över sina rutiner för att tillmötesgå Socialstyrelsens krav.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln
Taggar:

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch