Hög medelålder bland specialisterna

Specialist 21 feb 2019
Dela artikeln
Fler specialisttandläkare totalt, jämn könsfördelning med några ihållande undantag, och hög medelålder inom några av specialiteterna. Så ser bilden av Sveriges specialisttandläkare ut enligt ny statistik från Socialstyrelsen.

Antalet specialisttandläkare har ökat med 155 personer, eller åtta procent, mellan år 2013 och år 2017. Totalt finns 2013 personer med specialistbevis, varav nästan hälften är över 64 år.

Flest specialister finns inom ortodonti, 597 personer år 2017, varav 326 personer under 65 år. Det minsta antalet finns inom bettfysiologi, 84 personer, varav 52 personer under 65 år. Det är dock den specialitet som har ökat mest, 22 procent fler på fem år.

År 2014 konstaterade vi i Tandläkartidningen att männen var i majoritet bland specialisterna. Det stämmer fortfarande om man tittar på alla specialister, men i gruppen under 65 år är nu kvinnorna för första gången fler. 578 kvinnor jämfört med 518 män.

Jämn och ojämn könsfördelning

De flesta av specialiteterna hade en relativt jämn könsfördelning år 2017. Inom oral kirurgi är dock fyra av fem specialister män, inom oral protetik och parodontologi var två av tre män, och inom pedodonti var tre av fyra kvinnor.

Trenden att kvinnor söker sig till pedodonti och män till oral kirurgi verkar fortsätta. Under 2017 var fem av sex nya specialister inom pedodonti kvinnor. 11 av 13 nya specialister inom oral kirurgi var män.

Många över 64 år

Inom bettfysiologi och endodonti är andelen specialister som är under 65 år större än för övriga specialiteter, 62 respektive 63 procent.

I motsatt ände finns parodontologi och odontologisk radiologi där nära hälften av specialisterna är 65 år eller äldre. Statistiken visar dock inte hur många av dessa som fortfarande är yrkesaktiva.

– Inom parodontologi har vi många äldre och erfarna som närmar sig pension, och många som är ganska nya. Men det är färre som är mellan 45 och 60 år. Vi ser att det finns ett stort glapp, eftersom det inte var så många som utbildades för 15 – 20 år sedan, säger Christopher Appelqvist, sekreterare i Svensk förening för parodontologi och implantologi.

Han berättar att detta är en fråga som har diskuterats länge i föreningen, men är svår för dem att angripa. De tycker dock att landstingen är bra på att se utbildningsbehovet och att det utbildas många nya specialister inom parodontologi.

Samarbete mellan ST-kliniker

Hanna Salé, ordförande för Svensk förening för odontologisk radiologi, SFOR, berättar att de arbetar med att underlätta samarbete mellan ST-klinikerna. De har inrättat ett ST-utskott i föreningen för att samarbeta kring gemensamma frågor som nya ST-platser, att formalisera ST-utbildningen och för att hitta samarbete kring kurser och seminarier.

– Det behövs definitivt fler specialister i odontologisk radiologi, dels för att täcka pensionsavgångar men också för att det behövs ett större antal specialister. Det behövs så klart ytterligare ST-platser för att åstadkomma detta. När det gäller ST-handledning behövs erfarna specialister och det finns många som är över 65 år som är mycket uppskattade handledare, säger hon.

Text: Anna Norberg

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch