Lagändringar ska minska rökning
Fler ska fimpa, hoppas regeringen. Foto: Colourbox

Lagändringar ska minska rökning

EU-direktiv 3 dec 2015
Dela artikeln
Färre ska börja röka. Det är målet för regeringens nya åtgärder på tobaksområdet.

I den lagrådsremiss som regeringen har beslutat om idag föreslås bland annat att smaksättning av och vissa tillsatser i tobaksprodukter förbjuds samt att det införs ett krav på hälsovarningar med text och bild på förpackningar för cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa.

Lagändringarna är ett led i att genomföra EU:s tobaksproduktdirektiv, som främst syftar till att minska rökning bland unga.

– De åtgärder som nu genomförs ska leda till att ännu färre börjar röka och bidrar därigenom till målet om att sluta hälsoklyftorna inom en generation, säger folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström i ett pressmeddelande.

Förslagen kommer att lämnas i en proposition till riksdagen i början av nästa år.

Tobaksproduktdirektivet ska vara genomfört senast den 20 maj 2016.

Text: Linda Persson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch