Långvarig sjukdom kan ge nytt tandvårdsbidrag

13 dec 2012
Dela artikeln
Från årsskiftet kan runt 300 000 personer få rätt till ett nytt särskilt tandvårdsbidrag (STB) på upp till 1 200 kronor per år.

Patienter som har ett stort behov av förebyggande tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning får rätt till 600 kronor per halvår i särskilt tandvårdsbidrag. Bidraget hanteras av Försäkringskassan.

Bidraget kan användas till förebyggande åtgärder eller till frisktandvård, men kan inte sparas. STB kan kombineras med ATB. Det innebär att patienten får upp till 1 500 kronor om året i tandvårdsbidrag.

Tandvård som betalas med STB räknas inte in i högkostnadsskyddet.

Samtidigt kommer cirka 55 000 personer med vissa sjukdomar att kunna få tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift.

Nya föreskrifter som beskriver vad som krävs för att patienter ska kunna få STB eller tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift kommer att finnas senast vid årsskiftet.

Försämring för vissa

STB kan ges till patienter som har:

* muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling eller på grund av strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen

* kronisk obstruktiv lungsjukdom (när patienten har ordinerats syrgas eller näringsdryck)

* Sjögrens syndrom, cystisk fibros, ulcerös kolit, Crohns sjukdom, tarmsvikt eller svårinställd diabetes.

Dessutom omfattas patienter som:

* genomgår dialysbehandling

* har frätskador på tänderna i samband med anorexi, bulimi eller gastroesofageal refluxsjukdom

* är immunsupprimerade på grund av läkemedelsbehandling

* har genomgått en organtransplantation.

STB innebär en förbättring för många patienter, men för vissa försämras villkoren jämfört med i dag. Det gäller patienter som har nedsatt salivfunktion till följd av strålbehandling och de som har Sjögrens sjukdom, till exempel.

Läkarintyg behövs

För att få STB behöver patienten i regel ett läkarintyg. Om tandläkaren känner patientens sjukdomshistoria väl samt har antecknat det i journalen behövs inte läkarintyg.

– Men om du är osäker, begär läkarintyg, säger Birgitta Rosengren, enhetschef på Försäkringskassans huvudkontor.

Det är patienten som får betala för läkarintyget. Intyget gäller livet ut vid kronisk sjukdom, i övrigt fyra år i taget.

Det finns möjlighet till förhandsprövning med STB. Om patienten inte har läkarintyg men anser sig ha behov av förebyggande tandvård, till exempel på grund av muntorrhet, kan han eller hon vända sig till Försäkringskassan.

En annan nyhet är att cirka 55 000 personer som har stora tandvårdsbehov på grund av vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar får rätt till tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift vid årsskiftet. Läs mer här.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch