Stor okunskap kring särskilt tandvårdsbidrag

Endast en av fem personer som har rätt till särskilt tandvårdsbidrag (STB) använder det. Det visar en utvärdering som Socialstyrelsen har gjort. Okunskap kring stödet är en stor anledning till det.

Nyheter

Stora skillnader i tolkning av tandvårdsstöd

Tandvårdsstöden används i olika stor utsträckning i olika landsting. Det visar en ny utvärdering från Socialstyrelsen.

Nyheter

Fler tar del av STB

Fler personer som har rätt till det särskilda tandvårdsbidraget (STB) får det i dag än vid starten 2013. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Nyheter

Fyra av fem missar viktigt tandvårdsstöd

Bara drygt en av fem personer som uppskattas ha rätt till regionalt tandvårdsstöd med F-kort får det. Det visar en kartläggning som Tandläkartidningen har gjort.

Nyheter

Tandvården blir dyrare för strålbehandlade

Tandvården kan bli mycket dyrare för patienter med Sjögrens syndrom samt strålbehandlade patienter sedan ett nytt särskilt tandvårdsbidrag infördes vid nyår.

Nyheter

Långvarig sjukdom kan ge nytt tandvårdsbidrag

Från årsskiftet kan runt 300 000 personer få rätt till ett nytt särskilt tandvårdsbidrag (STB).

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons