Mellanrumsborste förbättrar tandhälsan mer än eltandborste
Ett ökat användande av eltandborstar och mellanrumsborstar har resulterat i ett ökat antal tänder hos de äldre. Foto: Colourbox

Mellanrumsborste förbättrar tandhälsan mer än eltandborste

Forskning 27 jan 2021
Dela artikeln
En tysk sammanställning av data från upprepade populationsstudier visar att både eltandborstar och mellanrumsborstar har förbättrat tandhälsan i landet, men att användning av mellanrumsborstar gav den mest uttalade effekten.

Tandhälsan har förbättrats avsevärt under de senaste decennierna både i Sverige och i Tyskland. Några tyska forskare ville undersöka vilken roll eltandborstar och mellanrumsborstar har spelat i den utvecklingen. Till sin hjälp tog de det tyska tandläkarinstitutets återkommande tvärsnittsstudier av befolkningens tandhälsa. De använde data från studierna DSM III från 1997, DSM IV från 2005 samt DSM V från 2014. De består alla av ett slumpvis urval av medborgare från 90 tyska städer och omfattar sammanlagt knappt 6 000 personer.

Mellan 1997 och 2014 ökade användandet av eltandborste hos vuxna i arbetsför ålder från 14 till 48 procent och hos äldre från 5 till 33 procent. Under samma tid ökade användandet av mellanrumsborstar hos vuxna i arbetsför ålder från 30 procent till 62 procent och hos äldre från 8 till 49 procent.

Eltandborste och mellanrumsborste

Studien visar att den ökade användningen av eltandborstar och mellanrumsborstar kan förklara en signifikant del av förbättringen i tandhälsa under dessa 17 år. Generellt var effekten större för användning av mellanrumsborste jämfört med eltandborste och forskarna såg även en större effekt hos de äldre jämfört med de vuxna i arbetsför ålder. Framför allt resulterade ett ökat användande av dessa hjälpmedel i ett ökat antal tänder hos de äldre.

Forskarnas slutsats är därför att studien ger ytterligare evidens för att rekommendera både eltandborste och mellanrumsborste till allmänheten.

Källa

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch