Nya verktyg för tandvårdsrädda
Jönköpingsmodellen gör att personalen ständigt blir påmind om att tandvårdsrädda patienter finns och att man ska anpassa sig till det, berättar Carl-Otto Brahm. Foto: Joachim Grusell

Nya verktyg för tandvårdsrädda

Metod 27 sep 2018
Dela artikeln
En ny behandlingsmodell kan hjälpa allmän­tandläkare att ta hand om tandvårdsrädda ­patienter. Metoden ger en tydlig struktur som gör att man snabbt kommer in på hur patienten kan ­behandlas på bästa sätt, berättar Carl-Otto Brahm, över­tandläkare i orofacial medicin i Jönköping.

Carl-Otto Brahm har utvecklat och utvärderat en behandlingsmodell som kan göra det lättare att ta hand om tandvårdsrädda vuxna inom allmäntandvården. ”The Jönköping dental fear coping model” (Jönköpingsmodellen) beskrivs i en doktorsavhandling som han lade fram vid Göteborgs universitet i våras.

Carl-Otto Brahm
Ålder: 44 år.
Titel: Övertandläkare i ­orofacial medicin. Promoveras och får doktorstitel i Göteborg den 19 oktober.
Arbete: Käkkirurgiska kliniken i Jönköping.

Parallellt med jobb som övertandläkare i orofacial medicin vid käkkirurgiska kliniken i Jönköping, har han arbetat med projektet sedan hösten 2010.

Många patienter känner obehag i tandvårdssituationen. Enligt vissa undersökningar kan det röra sig om upp till halva befolkningen. Andelen vuxna patienter som är direkt tandvårdsrädda uppskattas enligt en del studier till runt 20 procent, varav en fjärdedel lider av svår tandvårdsfobi.

– De flesta behandlingsmetoder fokuserar på personer med svår fobi, som ofta behandlas på specialist­klinik. Det saknades en modell som fungerar på vanliga allmäntandvårdskliniker med patienter som har olika typer och grader av tandvårdsrädsla, säger Carl-­Otto Brahm.

Minska tandvårdsrädsla och stress

Därför har han utvecklat en metod som kan användas på alla vuxna patienter som behandlas inom allmän­tandvården.

Tandvårdsrädda patienter tillhör den kliniska var­dagen, men för många tandläkare är det ett stress­moment eftersom de inte riktigt vet hur de ska jobba med patienterna.

Målen med projektet har varit att minska och förebygga tandvårdsrädsla bland patienterna och stress bland tandvårdspersonal när de ska behandla rädda ­patienter.

Borr eller spruta

Modellen bygger på en amerikansk metod som kallas Seattle-systemet. Tandvårdsrädda delas upp i fyra grupper: de som är rädda för något specifikt, exempelvis borr eller spruta, de som har en generaliserad ångest eller oro, de som har svårt att lita på tandvårdspersonalen och de som är oroliga för att de ska hamna i ett akut medicinskt läge, till exempel att de ska svimma ­eller kvävas.

För att kunna använda modellen på alla patienter har Carl-Otto Brahm lagt till en femte grupp: de som inte är tandvårdsrädda.

”Det är viktigt att fånga upp dem som är rädda och se till att rädslan inte förvärras.”

När patienterna kommer till kliniken får de svara på frågor i väntrummet med hjälp av ett norskt ­webbaserat enkätverktyg, ”ditt valg”. Svaren sammanställs automatiskt och ger svar på om patienten är rädd och i så fall för vad och i vilken grad. Det tar bara någon minut att gå igenom enkäten med patienten.

– Det är viktigt att fånga upp dem som är rädda och se till att rädslan inte förvärras, anser Carl-Otto Brahm.

Enkätsvaren gör en riktad behandling mot tandvårdsrädslan möjlig. Är patienten tandvårdsrädd, inleds omhändertagandet med ett motiverande samtal (MI). Med hjälp av öppna frågor får patienten beskriva sina upplevelser och berätta vad han eller hon vill med tandvårdsbesöken.

Bygga upp förtroende

Patienten behöver känna sig sedd och hörd och få klarhet i vad som kommer att hända under behandlingen. Att bygga upp ett förtroende är grundläggande.

– Det tar längre tid att behandla patienter med tandvårdsrädsla än dem som inte är rädda. Det är viktigt att ledningen har förståelse för det. Men extratiden som du lägger på patienten i början har du igen senare.

Jönköpingsmodellen gör det också möjligt att se till att patienter som känner lite obehag inte blir tandvårdsrädda.

”Patienter som visste hur behandlingen skulle gå till upplevde mindre anspänning, obehag och smärta.”

Jönköpingsmodellen har testats på fyra folktandvårdskliniker i Jönköpings län och har sedan utvärderats.

Patienterna uppskattade det systematiska omhändertagandet och informationen de fick, enligt utvärderingen.

– Patienter som visste hur behandlingen skulle gå till upplevde mindre anspänning, obehag och smärta, berättar Carl-Otto.

Mer medvetna

Ett oväntat resultat var att personalen som ingick i studien ­uppskattade färre patienter som tandvårdsrädda när de använde modellen, jämfört med innan de började med den. Utvärderingen gav inget svar på varför det var så.

Ett annat oväntat resultat var att tandvårdsanställda inte tyckte att de hade ökat sin kompetens under projektets gång.

– Vi blev förvånade över det, men även om de inte upplevde ökad kompetens, så framgick det av kommentarerna att de blev mer medvetna om tandvårdsrädsla, och de tyckte att modellen gav en bra struktur.

Inte ute på kliniker än

Än så länge används inte Jönköpings­modellen ute på några kliniker, men det finns intresse från olika håll, bland annat inom folktandvården i Jönköpings län, berättar Carl-Otto.

Han tror att modellen kan behöva förenklas lite för att vara hanterbar i den kliniska vardagen. Modellen bör utvärderas när den har använts en tid, tycker han.
Janet Suslick

Fakta

Text: Janet Suslick

Foton/Illustrationer: Foto: Joachim Grusell

Dela artikeln

Andra artiklar i temat "Tema: Metod"

Rött ljus för plack

Metod Kanske kan tandborste, tandtråd och mellanrumsborste i framtiden få sällskap när man ska sköta sin munhygien hemma. Ett finskt forskarteam har utgått från ett välbeprövat färgämne och ljus av specifika våglängder för att komma åt bakterierna i plack med så kallad fotodynamisk terapi.
6 okt 2021
Plusmaterial

Behandling av käkleds­besvär kan lindra ­tinnitus

Metod Frågan om tandläkare kan hjälpa patienter med tinnitus har inte ett entydigt svar, och mer forskning behövs på om­rådet, men det finns patienter som blir hjälpta.
13 sep 2021
Plusmaterial

Remiss i tid kan rädda tänder

Metod Mät fickdjupet på alla patienter, behandla gingivit och remittera patienter med parodontit till specialist om tandköttsfickorna inte minskar efter ett par rundor med depuration och utvärderingar. Det råder Maryam Pourmousa, parodontolog i Stockholm.
9 aug 2021
Plusmaterial

Så gör du för att undvika IVO-kritik

Metod Varje år får ett antal tandläkare kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att de inte har behandlat parodontal sjukdom alls, eller inte har behandlat den på rätt sätt.
9 aug 2021
Plusmaterial

Det får du göra med patientbilder

Metod Tolkningarna av regelverket går isär. Praktikertjänst säger ja till publicering av patientbilder i sociala medier – om patienten har givit sitt samtycke i skrift. Folktandvården Stockholm säger nej, oavsett vad patienten tycker.
8 jun 2021
Plusmaterial

Placeboeffekten en hjälpande kraft

Metod Patientens förväntningar påverkar hur väl behandlingen går. Det handlar om placeboeffekten, som innebär att kroppen reagerar på de förväntningar som byggts upp i hjärnan, och som du kan ta vara på för att få ett bättre behandlingsresultat.
11 maj 2021
Plusmaterial

När munnen tar stryk

Metod Utvecklingen inom traumabehandling har gått framåt de senaste decennierna. Traumaskador involverar de flesta specialiteter och nyckelbegreppet för framgångsrik behandling av komplexa traumafall är interdisciplinärt samarbete.
27 okt 2020
Plusmaterial

Att behandla underbett

Metod ”Det är inte självklart att patienten har samma uppfattning om sitt utseende som den rådande skönhetsnormen, därför är det viktigt att vi är överens om vilket mål vi har med behandlingen”, säger Andrea Wölner-Hanssen Halbritter, chef för käkkirurgen i Karlstad, där man har stor erfarenhet av underbettskirurgi. Här beskriver hon hur en korrigering kan gå till.
22 sep 2020
Plusmaterial

Bit ihop och gör det själv!

Metod Gör-det-själv-tandvård på nätet kan locka den som vill komma billigt undan. Men vad är det man beställer och till vilket pris, för tänderna?
24 mar 2020
Plusmaterial

Ny klassificering för parodontit på plats

Klassificering Sverige har fått ett nytt klassificeringssystem för parodontala och periimplantära sjukdomar. Alla tandläkare behöver nu lära sig systemet, som har tagits fram i konsensus av ett 100-tal internationella experter.
28 jan 2020

Full fart för miljön

Miljöarbete Med engagemang, samarbete och snabba kommunikationsvägar har Folktandvården Norrtälje bra fart i sitt miljöarbete. Till exempel återvinner man allt så långt det är möjligt, och byter till biobaserade engångsmaterial.
11 jun 2019

Tolka tecknen i tid

Erosion Erosionsskadade bett är en allt vanligare utmaning i tandvården. Läskdrickande är en stor bov i dramat men även hälsosamma kost- och dryckesvanor kan öka risken för omfattande erosionsskador.
4 feb 2019
Plusmaterial

Håll koll på toxikologin

Metod Patientens oro och personalens hälsa, och så givetvis din egen hälsa. Det är tre skäl att ha koll på de ämnen du hanterar på kliniken.
19 dec 2018
Plusmaterial

Med känsla för karies

Digitalisering Det är en utmaning att hitta lagom svåra patienter och ge tandläkarstudenterna mer praktisk träning. I Göteborg satsar man därför på att använda ­simulatorer i utbildningen.
12 nov 2018
Plusmaterial

Så testas dentala material

Metod Vad du sätter i patientens mun är ditt ansvar. Med CE‑märkning vet du att materialet upp­fyller ­kraven i regelverket. Men experterna tycker att det borde krävas ännu mer.
1 aug 2018
Plusmaterial

Pigg på karieskunskap

Metod I Umeå har universitetslektor Karin Sunnegårdh-Grönberg i fem år lett gruppbehandling för patienter med förhöjd risk för karies. Modellen, som kallas Pigg, är unik och rubbar delvis balansen mellan tandläkare och patient.
13 jun 2018
Plusmaterial

Endodonti bakom galler

Mördare, våldtäktsmän och kvinno­misshandlare. Tandläkare Tor Bomans patienter på anstalten ­Västervik Norra bär på olika levnads­öden, men de flesta har en sak gemensamt. De är i stort behov av ­akuttandvård.
29 maj 2018
Plusmaterial

En strålande behandling

Metod Med ett laserinstrument kan du ta bort karies utan att vidröra patienten, eller döda bakterier i en rotkanal. Specifika våglängder hos ljuset ger många möjliga användningsområden, men det behövs fler stora vetenskapliga studier för att visa varför det fungerar.
2 maj 2018
Plusmaterial

Håll koll på kvicksilvret

Metod I rören från din klinik har du sannolikt minst ett tiotal gram kvicksilver. Detta mycket giftiga ämne riskerar att läcka ut i miljön om det inte tas om hand på rätt sätt.
5 apr 2018
Plusmaterial

Mindre än minst

Metod Nanopartiklar dyker upp i allt fler produkter. En liten storlek ger dem nya egenskaper och nya möjlig­heter för materialutveckling. Men de tar också nya vägar in i kroppen.
6 mar 2018
Plusmaterial

Antibiotika ofta onödigt

Metod Slentrianmässig förskrivning av antibiotika har lett till en ökande resistens hos de bakterier man vill stoppa. Här behöver tandvården dra sitt strå till stacken och bara skriva ut antibiotika när det är indicerat
6 feb 2018
Plusmaterial

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch