Ekonomi vanligt skäl när friska tänder extraheras

I en enkät fick 242 tandläkare i Nederländerna svara på frågor om sina erfarenheter att extrahera friska tänder och tänder som hade kunnat lagas. Hälften angav patientens ekonomi som skäl.

Forskning

 

Ingen betydelse om föräldern följer med på tandläkarbesöket

En systematisk översikt visar att det varken gör från eller till om föräldern följer med barnet in till tandläkaren. Detta med avseende på barnets beteende och rädsla under besöket.

Forskning

Långa köer till tandvård med narkos

Över tvåtusen patienter som behöver tandvård under narkos har fått vänta under pandemin. Detta eftersom narkosresurs­erna har behövts i intensivvården. Det visar Tandläkartidningens frågor till drygt hälften av landets regioner.

Covid-19

VR och app kan hjälpa mot tandvårdsrädsla

Randomiserade kontrollerade studier av virtual reality (VR) och en smartphone-app visar att de kan hjälpa barn med tandvårdsrädsla.

Forskning

Tandvårdsrädslan har minskat

Tandvårdsrädslan i Sverige har minskat dramatiskt sedan 1960-talet. Nu anger 19 procent att de är drabbade medan det då var över 60 procent. Men de som är drabbade har stora problem, visar en ny svensk avhandling.

Forskning

Först i Sverige på ny professur

Från en avhandling om kromosomavvikelser till ­forskning om tandvårdsrädsla och en ­professur i ­odonto­logisk ­psykologi. Steget kan tyckas långt men för ­psykologen Ulla Wide har karriärvalen styrts av möjlig­heten att ­kombinera forskning med klinisk verksamhet.

Nyheter

Med rösten som redskap

Med klinisk hypnos hjälper Jeanette Rindeskog sina ­patienter till avslappning. Men hennes arbetssätt handlar också mycket om att välja rätt ord i alla möten med patienter.

Nyheter

Bristande bedövning kan ha bidragit till tandvårdsrädsla

Tvååringen fick inte bedövning när en tand skulle tas bort. Det kan ha bidragit till flickans tandvårdsrädsla, enligt Inspek­tionen för vård och omsorg (IVO).

Etik

Tandläkaren i skogen

Anders Sundh startade nytt för att trappa ner. I Storrödningsberg driver han mottagning för att möta vårdbehovet lokalt och som vidareutveckling av en unik nischning tillsammans med hustrun ­Marita, specialistläkare i psykiatri.

Reportaget

Tandläkare missar ofta de räddaste patienterna

Tandläkare är inte bra på att se vilka patienter som är tandvårdsrädda. Bara hälften av dem som är mest rädda bedöms rätt. Det visar en studie som Markus Höglund, specialist i orofacial medicin, har gjort.

Nyheter

Tandvårdsrädslans onda cirkel bekräftad

Personer som är rädda för att besöka tandvården undviker att göra det, vilket leder till mer tandproblem. Nu är sambandet bevisat.

Forskning

Extraktion under narkos förstörde bröllop

En tandvårdsrädd patient behandlades under narkos, men tandläkaren hade inte informerat om att tänder kunde komma att extraheras. Patienten hade i så fall väntat med behandlingen till efter dotterns bröllop. Tandläkaren får kritik för informationsmissen från Inspek­tionen för vård och omsorg (IVO).

Etik

Samarbete botar rädslan

Panik kan bytas mot acceptans. Tandläkaren ­Johanna Mattsson och psykologen Jessica Lucic samarbetar för att hjälpa personer med tandvårdsrädsla.

Nyheter

 

Små förbättringar med Jönköpingsmodellen

Patienterna känner sig något mindre spända inför och under tandläkarbesöket efter införandet av en coping-modell i Jönköping.

Forskning

Torterade flyktingar ofta tandvårdsrädda

Tandvårdsrädsla är mer än sex gånger så vanligt hos flyktingar som utsatts för tortyr jämfört med flyktingar som inte har upplevt tortyr. Det visar en norsk studie.

Forskning

Samband mellan tandvårdsrädsla och smärtkänslighet

Tandvårdsrädda har en högre smärtkänslighet än icke tandvårdsrädda. Det gäller särskilt kvinnor, visar en finsk studie.

Forskning

Tandvårdsrädsla hindrar unga söka vård

Ungdomar som lider av tandvårdsrädsla uteblir i högre utsträckning från tandläkarbesök, något som kan leda till sämre tandhälsa i framtiden, varnar norska forskare.

Forskning

Hälften av injektionerna i barntandvården gör ont

Svensk barntandvård är inte så bra som många vill tro: Vart tredje besök hos tandläkaren upplevs som smärtsamt och värst är injektionerna – varannan spruta gör ont!

Forskning

Hon vill att du vågar fråga

För Pernilla Juréus är det självklart att tandvården ska ställa frågor vid misstankar om våld i nära relationer. Det är en del av uppdraget, anser hon.

Karriär & Porträtt

Föräldrarnas attityd grundlägger kariesrisken

Hur strikta föräldrarna är med tand­borst­ning och sötsaker tidigt i livet avgör hur mycket karies barnen kommer att få, även som vuxna, visar ny svensk forskning.

Forskning

Virtuell verklighet vägleder tandläkare

Ny teknik ger nya möjligheter till simulering. Hur man lägger upp ­utbildningen och hur man följer student­ernas framsteg kan se annorlunda ut om bara några år.

Nyheter

Ungdomar som missar bokade besök kartlagda

Ungdomar som missar inbokade tandläkarbesök är i högre utsträckning socioekonomiskt utsatta, har mer tandvårdsrädsla och en historia av tidigare missade besök, visar en svensk kartläggning.

Forskning

Nya verktyg för tandvårdsrädda

En ny behandlingsmodell kan hjälpa allmän­tandläkare att ta hand om tandvårdsrädda ­patienter. Metoden ger en tydlig struktur som gör att man snabbt kommer in på hur patienten kan ­behandlas på bästa sätt, berättar Carl-Otto Brahm, över­tandläkare i orofacial medicin i Jönköping.

Metod, Klinik & Praktik

 

Tre av fyra tandvårdsrädda lider av svår tandvärk

Personer som lider av svår tandvårdsrädsla/fobi lider också i mycket hög utsträckning av tandsmärta. Det gör dem extra utsatta i tandvården, menar svenska forskare.

Forskning

Undvik tvång när barn får panik

Om ett barn får panik och börjar göra motstånd i behandlingsstolen är det bättre att avbryta behandlingen än att tvinga barnet att fortsätta. Det framgår av ett beslut som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fattat.

Etik

KBT funkar mot tandvårdsfobi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) kan hjälpa barn och ungdomar att bli av med sin tandvårdsfobi. Det visar Shervin Shahnavaz i en randomiserad, kontrollerad studie, den första i sitt slag på området.

Forskning

Träff i grupp botar rädsla

Birgitta Mossberg, tandläkare vid Folktandvården Norrstrand, ville hjälpa tandvårdsrädda. Hon hämtade inspiration från en modell som används för flera diagnoser inom sjukvården. Det blev både lyckat för patienterna och billigt för folktandvården.

Material och metod

 

Patienten: Nu kan jag hantera rädslan bättre

– Det är fortfarande obehagligt att gå till tandläkaren, men numer kan jag hantera rädslan bättre. Det säger Axel Boberg, en av de patienter som deltog i projektet.

Material och metod

Han forskar för att förändra världen

Han vill införa en sockerskatt, bota tandvårdsfobi och förbättra munhälsan hos socioekonomiskt svaga grupper. Forskning är ett sätt att förändra världen för Magnus Hakeberg, professor i odontologisk folkhälsovetenskap.

Forskning

Tandvårdsrädsla hos barn kan bero på spruträdsla

Barn som lider av tandvårdsrädsla kan ha en spruträdsla i botten. Det menar norska forskare som undersökt frågan hos över 1 400 barn.

Forskning

 

Ångest före extraktion påverkar minnet av smärtan

Den ångestnivå som patienterna minns att de hade inför en tandextraktion påverkar hur de minns smärtan efter extraktionen.

Forskning

 

AV-glasögon minskar tandvårdsstress

Audiovisuella glasögon som visar tecknad film kan minska barns stress under tandvårdsbehandling.

Forskning

Dator-KBT hjälper mot tandvårdsrädsla

Hälften av patienterna med tandvårdsfobi blev hjälpta av en datoriserad KBT-utbildning strax före sitt eget ingrepp.

Forskning

KBT-tekniker effektiva mot tandvårdsrädsla

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är bevisat effektiv mot tandvårdsrädsla. Tillgång till psykologhjälp finns dock inte överallt i Sverige. Med baskunskaper i KBT kan tandläkare hjälpa rädda patienter på ett bättre sätt.

Material och metod

 

Experten: ”Effekten är fantastisk”

Joakim Skott är tandläkare och driver Narkoskliniken i Stockholm, en klinik specialiserad på tandvårdsrädda patienter.

Material och metod

Video av extraktion minskade inte oron

Patienter som fick se en video av en extraktion av en visdomstand före sitt eget ingrepp blev mer oroliga.

Forskning

Stämningen viktig för tandvårdsrädda

Nästan var tionde 18-åring lider av kraftig tandvårdsrädsla.

Forskning

Deras studie visar: KBT hjälp mot tandvårdsfobi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) hjälper barn och ungdomar med tandvårdsfobi att hantera sin rädsla.

Student

“Tandvårdsrädsla får inte hindra ortodonti”

Glöm inte bort tandvårdsrädda barn med stora behov, uppmanar Eva Josefsson, ortodontist i Jönköping.

Nyheter

Musikterapi minskade rädslan

Heléne Forsberg besökte tandvården när hon hade ont, men behandlingarna slutfördes aldrig. I dag är rädslan hanterlig tack vare Bengt Ljungkvists musikterapi.

Okategoriserade

Upptäck mer

  • Covid-19
  • Nordiskt tema
  • Riksstämman
  • Senaste nytt
  • Tandvårdsutredningen

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons