”Där har du svaret på rädslan”

”Där har du svaret på rädslan”

I kalenderns 16:e lucka bjuder Patricia De Palma på ett tips som kan hjälpa både dig själv och andra.

Kalender

Så hjälper du den rädda patienten

Så hjälper du den rädda patienten

Tandvårdsrädsla beror ofta på mer djupliggande besvär än de symptom som är synliga för tandläkaren. Det menar forskaren Markus Höglund som funnit att tandvården inte alltid är så bra på att upptäcka de svårt rädda patienterna.

Metod, klinik & praktik

Distraktion med VR effektivt mot tandvårdsrädsla

Distraktion med VR effektivt mot tandvårdsrädsla

Distraktion med virtual reality (VR) är ett effektivt sätt att dämpa tandvårdsrädsla hos barn, så länge behandlingen inte handlar om att dra ut en tand. Det visar en ny metaanalys från forskare i Hongkong.

Forskning

Gener bakom tandvårdsrädsla  lokaliserade i arvsmassan

Gener bakom tandvårdsrädsla lokaliserade i arvsmassan

Forskare har hittat tre områden i vår arvsmassa där det finns gener som påverkar risken för tandvårdsrädsla.

Forskning

Tandvård ofta svårt för incestoffer

Tandvård ofta svårt för incestoffer

För den som utsatts för incest kan en kallelse till tandläkaren väcka panikångest. Det kanske går så långt att den drabbade låter tänderna lossna, hellre än att att besöka en tandvårdsklinik. Bemötande och kunskap hos tandvårdspersonal blir därför viktiga delar i läkningsprocessen.

Metod, klinik & praktik

Hon drog ut sina egna tänder

Bara tanken på att något skulle föras in i munnen gav henne panikångest. Lexuz Petrasian, som utsattes för incest under uppväxten, hann bli 38 år innan hon orkade gå till tandläkaren igen.

Metod, klinik & praktik

Ekonomi vanligt skäl när friska tänder extraheras

Ekonomi vanligt skäl när friska tänder extraheras

I en enkät fick 242 tandläkare i Nederländerna svara på frågor om sina erfarenheter att extrahera friska tänder och tänder som hade kunnat lagas. Hälften angav patientens ekonomi som skäl.

Forskning

Tell Show Do-metoden och samtida strategier – en omvärldsanalys

Barn och ungdomar inskolas till tandvården och behandlas för tandvårdsrädsla och behandlingsproblematik genom Tell Show Do-metoden (TSD). Internationella publikationer indikerar en trend som jämför och likställer digital avledning med TSD. Studierna är dock heterogena till sin design och tillåter inte en vetenskaplig jämförelse eller slutsats. Barn och ungdomar bör även fortsatt erbjudas trygghet och delaktighet i tandvården genom TSD-metoden.

Vetenskap

Ingen betydelse om föräldern följer med på tandläkarbesöket

En systematisk översikt visar att det varken gör från eller till om föräldern följer med barnet in till tandläkaren. Detta med avseende på barnets beteende och rädsla under besöket.

Forskning

Långa köer till tandvård med narkos

Långa köer till tandvård med narkos

Över tvåtusen patienter som behöver tandvård under narkos har fått vänta under pandemin. Detta eftersom narkosresurs­erna har behövts i intensivvården. Det visar Tandläkartidningens frågor till drygt hälften av landets regioner.

Covid-19

VR och app kan hjälpa mot tandvårdsrädsla

VR och app kan hjälpa mot tandvårdsrädsla

Randomiserade kontrollerade studier av virtual reality (VR) och en smartphone-app visar att de kan hjälpa barn med tandvårdsrädsla.

Forskning

Tandvårdsrädslan har minskat

Tandvårdsrädslan har minskat

Tandvårdsrädslan i Sverige har minskat dramatiskt sedan 1960-talet. Nu anger 19 procent att de är drabbade medan det då var över 60 procent. Men de som är drabbade har stora problem, visar en ny svensk avhandling.

Forskning

Först i Sverige på ny professur

Först i Sverige på ny professur

Från en avhandling om kromosomavvikelser till ­forskning om tandvårdsrädsla och en ­professur i ­odonto­logisk ­psykologi. Steget kan tyckas långt men för ­psykologen Ulla Wide har karriärvalen styrts av möjlig­heten att ­kombinera forskning med klinisk verksamhet.

Nyheter

Med rösten som redskap

Med rösten som redskap

Med klinisk hypnos hjälper Jeanette Rindeskog sina ­patienter till avslappning. Men hennes arbetssätt handlar också mycket om att välja rätt ord i alla möten med patienter.

Nyheter

Bristande bedövning kan ha bidragit till tandvårdsrädsla

Bristande bedövning kan ha bidragit till tandvårdsrädsla

Tvååringen fick inte bedövning när en tand skulle tas bort. Det kan ha bidragit till flickans tandvårdsrädsla, enligt Inspek­tionen för vård och omsorg (IVO).

Etik

Tandläkaren i skogen

Tandläkaren i skogen

Anders Sundh startade nytt för att trappa ner. I Storrödningsberg driver han mottagning för att möta vårdbehovet lokalt och som vidareutveckling av en unik nischning tillsammans med hustrun ­Marita, specialistläkare i psykiatri.

Reportaget

Tandläkare missar ofta de räddaste patienterna

Tandläkare missar ofta de räddaste patienterna

Tandläkare är inte bra på att se vilka patienter som är tandvårdsrädda. Bara hälften av dem som är mest rädda bedöms rätt. Det visar en studie som Markus Höglund, specialist i orofacial medicin, har gjort.

Nyheter

Tandvårdsrädslans onda cirkel bekräftad

Tandvårdsrädslans onda cirkel bekräftad

Personer som är rädda för att besöka tandvården undviker att göra det, vilket leder till mer tandproblem. Nu är sambandet bevisat.

Forskning

Extraktion under narkos förstörde bröllop

Extraktion under narkos förstörde bröllop

En tandvårdsrädd patient behandlades under narkos, men tandläkaren hade inte informerat om att tänder kunde komma att extraheras. Patienten hade i så fall väntat med behandlingen till efter dotterns bröllop. Tandläkaren får kritik för informationsmissen från Inspek­tionen för vård och omsorg (IVO).

Etik

Samarbete botar rädslan

Samarbete botar rädslan

Panik kan bytas mot acceptans. Tandläkaren ­Johanna Mattsson och psykologen Jessica Lucic samarbetar för att hjälpa personer med tandvårdsrädsla.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons