Nytt förslag till ändringar i tandvårdsstödet

Regelverk 21 mar 2022
Dela artikeln
Nu är förslaget på förändringar i det statliga tandvårdsstödet ute på remiss. I år har man framför allt sett över reglerna för protetik, men också bland annat gjort anpassningar till de nationella riktlinjerna.

TLV samlade i år en grupp sakkunniga inom protetik för att titta på vad som behöver ändras inom tandvårdsstödet på det området.

– Det som är mest revolutionerande är det nya tillståndet 5050, som innebär att man under  vissa speciella förutsättningar kan ta bort en frisk tand för att kunna göra en bra bettrehabilitering, till exempel en ensam tand i en käke. Här har det tidigare varit en gråzon i regelverket, säger Peter Karlsson, odontologisk utredare på TLV.

Göra om ofullständig rotfyllning

Det har även gjorts ändringar i tillstånd 5041 Ofullständig rotfyllning och i samband med detta föreslås ett nytt tillstånd, 4041, för att förtydliga att man kan göra om en ofullständig rotfyllning i samband med lagning av den rotfyllda tanden.

Övriga förändringar handlar framför allt om förtydliganden. För fyra tillstånd förenklas kraven på dokumentation; information behöver därmed inte skrivas i journalen om samma sak framgår tydligt på ett foto.

Rådgivande samtal

TLV föreslår också två nya åtgärder om rådgivande samtal för att anpassa stödet till de nya nationella riktlinjerna.

– Riktlinjerna trycker på förebyggande arbete och att ändra beteende. Dessa två nya åtgärder ska användas i förebyggande syfte, när det finns risk för sjukdom.

En ny åtgärd för benaugmentation (sinuslyft med ”tältning”) läggs till för att kunna göra behandlingen utan benersättning.

Tekniska komplikationer med implantat

Den fjärde nya åtgärden, 897, berör omfattande tekniska komplikationer med implantat, och ger möjlighet att få ersättning för den längre behandlingstid som krävs.

– Den tror jag kommer att märkas av mest; implantat blir allt vanligare, vilket också ger fler och fler komplikationer.

Ett antal befintliga åtgärder förtydligas eller ändras. Bland annat vill man betona att botulinumtoxin inte ska användas för sjukdoms- och smärtbehandling enligt åtgärd 301 och 302.

Helkeramisk krona

Man vill också lägga till att man får ersättning för en semipermanent krona som är av helkeramiskt material. Detta som en anpassning till den tekniska utvecklingen.

Peter Karlsson betonar att man har utrett fler frågor kring protetik, men konstaterat att det antingen inte går eller behöver göras förändringar.

– Vi ser också att digitala vårdmöten behöver utredas ytterligare. Det har dykt upp många frågor till exempel om hur det ska implementeras, om patientsäkerhet och om användbarhet.

TLV:s förslag är ute på remiss till den 20 april, beslut om ändringar förväntas den 30 maj 2022.  Från och med den 15 januari år 2023 gäller de nya reglerna.

Sammanfattning av de föreslagna ändringarna
 • Tillstånd 5041 Ofullständig rotfyllning förtydligas avseende tillämpningen och villkoren för ersättning och ett nytt tillstånd 4041 Ofullständig rotfyllning som kräver revision inför reparationsåtgärd föreslås.
 • Nytt tillstånd 5050 Enstaka tand som behöver extraheras inför bett­rehabilitering föreslås.
 • Förenklade krav på dokumentation för tillstånd 4882, 5445, 5447, 5448 och 5449.
 • Ändringar i tillstånd 5448 och 5449 föreslås möjliggöra samtidig omgörning av flera implantatkronor. Regel E.2, som begränsar antalet implantat som får göras om under en ersättningsperiod tas bort ur dessa tillstånd.
 • Två nya åtgärder 213 och 214 om kvalificerade rådgivande samtal vid risk för mun­sjukdom.
 • Ny åtgärd 433 för benaugmentation utan egen benvävnad eller ben­ersättnings­material.
 • Åtgärd 163 och 164 ändras för att möjliggöra ytterligare provtagning.
 • Ny åtgärd 897 för åtgärdande av komplicerade tekniska implantat­komplikationer.
 • Åtgärd 435 Avlägsnade av ett implantat tas bort. Ändring i åtgärd 436 Avlägsnade av ett implantat, enkel för att kunna tillämpas i samtliga fall där ett implantat tas bort utan lambåoperation.
 • Förtydligande i åtgärd 301 och 302 för sjukdoms- och smärtbehandling att injektioner med botulinumtoxin inte omfattas.
 • Flera förtydliganden och justeringar för att överensstämma med ändringarna ovan.

Hela förslaget och remissen finns på TLV:s webbplats.

Text: Anna Norberg

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch