Så blir det svårare att fuska inom tandvården

För att minska risken att oseriösa vårdgivare får tillgång till det statliga tandvårdsstödet bör alla vårdgivare vara registrerade i IVO:s vårdgivarregister för att kunna få stödet. Det anser Försäkringskassan och Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Nyheter

Försäkringskassan skärper efterhandskontroller

För att minska risken att tandvårdsstöd betalas ut felaktigt har Försäkringskassan börjat granska ekonomi vid alla slumpmässiga efterhandskontroller. Nu görs 3 000 kontroller.

Nyheter

Så förändras tandvårdsstödet 2023

Nu har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket fattat beslut om förändringar i tandvårdsstödet. I år har man framför allt sett över reglerna för protetik, men också bland annat gjort anpassningar till de nationella riktlinjerna. Även referenspriserna uppdateras.

Nyheter

Nytt förslag till ändringar i tandvårdsstödet

Nu är förslaget på förändringar i det statliga tandvårdsstödet ute på remiss. I år har man framför allt sett över reglerna för protetik, men också bland annat gjort anpassningar till de nationella riktlinjerna.

Nyheter

Priset för tandvård ökar

Under förra året betalade tre av fyra patienter mer för sin tandvård än referenspriset som beslutats av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. Det framgår av en ny rapport.

Nyheter

Patienter får förlängt högkostnadsskydd

Nu kompenseras patienter som inte har kunnat gå till tandläkaren på grund av covid-19. Från och med den första september får de en förlängd period för subvention inom tandvårdens högkostnadsskydd.

Covid-19

Försäkringskassan stänger av tandvårdskliniker

Sex tandvårdskliniker stängs av från det statliga tandvårdsstödet. De har inte följt bestämmelserna, enligt Joakim Rådeström, enhetschef på Försäkringskassan.

Nyheter

Samarbetar mot organiserad brottslighet

Flera år i fängelse och näringsförbud i fem år för grovt bidragsbrott och grovt bokföringsbrott. Det blev en av följderna av Försäkringskassans satsning för att bekämpa organiserad brottslighet inom tandvårdsstödet.

Nyheter

Myndigheterna slår till mot fusket

Nya siffror från Försäkringskassan visar att andelen ­felaktiga ­utbetalningar av tandvårdsstöd har ökat. Nu dras snaran åt kring de tandvårds­kliniker som systematiskt fuskar med stora belopp.

Nyheter

Stora skillnader i tolkning av tandvårdsstöd

Tandvårdsstöden används i olika stor utsträckning i olika landsting. Det visar en ny utvärdering från Socialstyrelsen.

Nyheter

Dagens ersättningssystem bör behållas och utvecklas

Det åtgärdsbaserade ersättningssystemet bör finnas kvar i vuxentandvården, menar Cecilia Franzén och Thomas Davidson. Dagens tandvårdsstöd bör emellertid utvecklas, delvis genom förenklingar av hur ATB och STB används, men även genom ökad satsning på forskning för att kunna förbättra rekommendationerna i de nationella riktlinjerna, anser de.

Nyheter

Regeringen vill göra det lättare att stänga av tandläkare från tandvårdsstödet

I ett nytt förslag föreslår regeringen att Försäkringskassan ska kunna avansluta tandvårdsgivare eller behandlare från det elektroniska systemet för statligt tandvårdsstöd om de medvetet missbrukat tandvårdsstödet.

Nyheter

TLV föreslår ändringar i tandvårdsstödet

Nu är förslaget för förändringar i det statliga tandvårdsstödet ute på remiss. I år handlar förändringarna främst om röntgen och om undersökningar.

Diagnostik & radiologi

Ny kritik mot Riksrevisionens granskning

Regeringen påtalar att Riksrevisionen inte har lyssnat på de synpunkter som lämnades på granskningen av tandvårdsstödet. Nu utreder de dock att ge Försäkringskassan stärkta sanktionsmöjligheter för den som missköter sig.

Nyheter

Doldisen bakom tandvårdsstödet

Lars Sjödin, Försäkringskassans högsta expert på tandvård, var med och utformade tandvårdsstödet redan från början. Med ett enkelt direktiv – ”gör ett högkostnadsskydd som är helt nytt och går att förändra” – deltog han i utformningen. I dag är han mycket nöjd med resultatet.

Karriär & porträtt

Riksrevisionen får massiv kritik

Det virvlade upp mycket känslor när Riksrevisionen i början av oktober släppte sin granskningsrapport om tandvårdsstödet. – Jag blir fruktansvärt förbannad. Att kalla detta en oberoende granskning, när den innehåller både antaganden och rena felaktigheter gör mig djupt bekymrad, säger tandläkaren Anders Jonsson, som tillsammans med en kollega driver Tandvården Hisingehus i Göteborg, med 3...

Nyheter

TLV sågar granskning av tandvårdsstödet

I ett brev till Riksrevisionen framför Tandvårds- och läkemedelsverket, TLV, kritik mot Riksrevisionens granskningsrapport ”Överutnyttjande av tandvårdsstödet till följd av överbehandling”. I granskningen har man tittat på hur förhandsinformation om efterkontroll påverkar i vilken utsträckning en viss åtgärd används. Man har också pekat ut en annan åtgärd som ett ”mindre lönsamt alternativ till den kontrollerade...

Nyheter

Överutnyttjande av tandvårdsstöd ifrågasätts

I Riksrevisionens granskning drar man slutsatsen att det statliga tandvårdsstödet överutnyttjas till följd av överbehandling. Detta baseras på en fältstudie där man informerat 369 slumpvis utvalda mottagningar om att de kommer att bli kontrollerade på åtgärd 801, det vill säga permanent tandstödd krona, flera i samma käke. Mottagningarnas behandlingsmönster jämfördes sedan med 366 mottagningar som inte fått denna information....

Nyheter

Tandvårdsstödet missar äldre med låg inkomst

Högkostnadsskyddet inom tandvårdsstödet träffar inte rätt för äldre med stora tandvårdsbehov men låg inkomst. Det visar den granskning som Inspektionen för socialförsäkringen genomfört.

Nyheter

”Kan inte skylla på att det är krångligt”

Försäkringskassan har tröttnat på att tandläkarna gör fel i inrapporteringen till tandvårdsstödet. Nu skärps kontrollerna.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons