Nytt implantatregister kör igång i februari
Implantatregistret börjar testas i februari 2022 om allt går som planerat. Foto: Colourbox

Nytt implantatregister kör igång i februari

Register 25 nov 2021
Dela artikeln
Kvalitetsregistret SKaPa växer. En ny del, det nya implantatregistret Svenskt kvalitetsregister för implantat (SKRI), börjar testköras i februari 2022 om allt går som det är tänkt.

Svenskt kvalitetsregister för implantat (SKRI) blir en del av Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (SKaPa). Data om material som används i samband med implantatbehandlingar kommer att skördas automatiskt med hjälp av QR-koder.

Shariel Sayardoust

Shariel Sayardoust

– Registret blir till nytta för vårdgivare, behandlare och framför allt för patienterna. Det här gör vi för att kunna utvärdera våra implantatbehandlingar och material. På så sätt kan vi minska komplikationer och implantatförluster, säger Shariel Sayardoust, parodontolog och ordförande i det nationella registrets arbetsgrupp, som jobbar på uppdrag av Nationella programområdet inom odontologi (NPO tandvård).

Pilotversionen kommer att testas av alla som jobbar med tandimplantat på folktandvården i Skåne, Halland, Norrbotten och Värmland, regioner som använder journalsystemet Carita. Går det som beräknat startar det i februari 2022.

Information överförs automatiskt

Till sommaren tror Shariel Sayardoust att man kan börja tanka över uppgifterna till SKaPa-registret och en första rapport planeras hösten 2022.

Information om implantaten kommer att matas in i kvalitetsregistret automatiskt utan att behandlare behöver göra någon extra handpåläggning. Syftet är att på sikt ge en heltäckande bild som kan bidra till utveckling och forskning.

Shariel Sayardoust ser även andra fördelar: de som använder journalsystem som har anpassats till SKRI får tillgång till information om sina implantat på ett rationellt och lättillgängligt sätt. Det bidrar till förbättrad behandlingskvaliteten. Dessutom underlättas implantatens spårbarhet och sökbarhet, något som EU ställer krav på och som förbättrar patientsäkerheten. Kunskap kan också gynna mer kostnadseffektiva material och metoder.

Carita blir pilotleverantör

Projektet presenterades för folktandvårdscheferna i januari 2021.

– Då framförde vi önskemål om att journalsystemen skulle utvecklas för att kunna få in data om implantat automatiskt.

Responsen var positiv och projektgruppen kontaktade journalleverantörerna. Det landade i att Carita blev pilotleverantör och i maj fick företaget uppdraget att jobba med tekniska lösningar.

Shariel Sayardoust är övertygad om att fler journalleverantörer kommer att utveckla sina system för att kunna ansluta sig till registret. Inom en femårsperiod hoppas hon att detta blir en naturlig del i alla tandläkares vardag.
Janet Suslick

FAKTA – SKRI
  • Svenskt kvalitetsregister för implantat (SKRI) har som mål att göra det möjligt för tandvården att följa upp och utvärdera implantatbehandlingar strukturerat och storskaligt.
  • I arbetsgruppen ingår representanter för specialistföreningarna Svensk förening för parodontologi och implantologi, Svensk käkkirurgisk förening och Svensk förening för oral protetik. Privattandvården är representerad genom Praktikertjänst.
  • SKRI har även en referensgrupp med experter från Nationella programområdet inom odontologi (NPO tandvård) och relevanta register.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch