Orofacial medicin blir ny specialitet
Sjukhustandläkare Anna Hartwig har gått en treårig utbildning i orofacial medicin, som nu blir specialitet. Foto: Per Knutsson

Orofacial medicin blir ny specialitet

Ny föreskrift 21 jun 2017
Dela artikeln
Det blir en nionde specialitet för tandläkare – orofacial medicin. Det framgår av Socialstyrelsens nya föreskrift om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring som börjar gälla i juni nästa år om allt går som väntat.

Dagens åtta specialiteter blir kvar. Dessutom blir det en nionde specialitet – orofacial medicin. Föreskriften innehåller nya målbeskrivningar för samtliga.

Arbetet med den nya föreskriften har pågått i drygt två år. Förslaget skulle gå ut på remiss förra året, men har dragit ut på tiden. Nu finns det ute hos drygt 60 remissinstanser. Föreskriften träder i kraft den första juni 2018, är det tänkt.

Föreskriften beskriver vad tandläkare ska kunna när de är klara med specialisttjänstgöringen inom de nio specialiteterna och det framgår också vilken kompetens ST-tandläkarnas handledare och verksamhetschefer behöver ha.

Nya regler för specialister som har utbildats utanför EU/EES finns också med.

Läs mer om föreskriften och konsekvensutredningen på Socialstyrelsens webbplats.

I väntan på den nya specialiteten har det i ett antal år funnits en treårig utbildning i orofacial medicin. Den har haft samma upplägg som en specialistutbildning och hållit motsvarande nivå. Nu byts utbildningen ut med en regelrätt specialistutbildning.

Janet Suslick

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch