Så förändras tandvårdsstödet 2020

Tandvårdsstöd 5 jun 2019
Dela artikeln
Nu har Nämnden för statligt tandvårdsstöd fattat beslut om vilka förändringar som ska ske nästa år. Det handlar om behandling av parodontala sjukdomar, reparativ och rehabiliterande vård.

Förslaget till förändringar i det statliga tandvårdsstödet skickades på remiss i början av mars. 32 remissvar kom in, och efter några mindre justeringar skickades förslaget till nämnden för beslut.

Nämnden beslutade sista maj i enlighet med förslaget, med ett undantag. Man vill avvakta med ersättning för implantat i entandslucka i vissa fall, tillstånd 5032. Detta för att utgifterna för det statliga tandvårdsstödet ska kunna rymmas inom ramen som ges av statsbudgeten.

På TLV:s webbplats finns mer information om samtliga ändringar samt den nya föreskriften.

De nya föreskrifterna börjar gälla den 15 januari 2020.

Läs mer om det remitterade förslaget här. 

ÄNDRINGARNA I KORTHET
  • Nya åtgärder för parodontalkirurgisk behandling som är mer ändamålsenliga än de nuvarande. Innebär att åtgärd 441-445 utgår.
  • Ny åtgärd för protetisk friläggning med lambå som är vävnadsbesparande och prognoshöjande för patienter med kraftigt nedslitna bett.
  • Språkligt mer tydliga rubrik- och villkorstexter för tillstånden i ersättningsreglerna.
  • Åtgärdernas restriktionstexter görs kortare och tydligare.
  • Ett fåtal övriga ändringar.

Text: Anna Norberg

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören.: redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch