Socialstyrelsen klarar inte tillsynen

16 mar 2012
Dela artikeln
Statskontorets slår i en rapport fast att Socialstyrelsen har svårt att klara av sitt tillsynsuppdrag; många ärenden är mer än ett år gamla. En ny tillsynsmyndighet bör skapas.

I rapporten, som lämnats till regeringen, påpekar Statskontoret att Socialstyrelsen har 17 000 tillsynsärenden som inte har avgjorts.  Enligt Yvonne Gustafsson, Statskontorets generaldirektör, har Socialstyrelsen inte förmått skapa tillräckligt goda förutsättningar för att tillsynsreformens mål ska uppfyllas.

Statskontoret föreslår att Socialstyrelsen fråntas sitt tillsynsansvar. I stället ska en ny och fristående inspektionsmyndighet för vård, omsorg och socialtjänst skapas. Fördelarna med detta är bland annat att tillsynen inte skulle behöva konkurrera om resurserna med andra verksamheter, som fallet är på Socialstyrelsen i dag.

Läs mer i Tandläkartidningen nr 5, som kommer ut den 5 april.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch