Studenterna från 2011 – det gör de i dag

Sara Stenport trivs som tandläkare. Hon gillar blandningen av hantverk, psykologi och medicin, men inte stressen. TLT har kartlagt studenterna från 06b i Göteborg.

Fördjupning

Förvärrad brist på privata tandläkare

Bristen på unga privattandläkare i Norrbotten kan bli ett stort problem under de närmaste åren.

Fördjupning

Kartläggningen fann de försvunna barnen

I Västra Götaland kartläggs barn och ungdomar som inte kommer till tandvården.

Fördjupning

Därför ökar tandläkarnas stress

– De upplever ofta situationer med direkt motstridiga krav vilka kan vara svåra att hantera, menar forskaren Hanne Berthelsen.

Fördjupning

Dentalhandeln hoppas på digitalt lyft

Dentalhandeln i Sverige är en marknad i stagnation sedan flera år. Men visst finns det områden där försäljningen ökar. Digitala produkter fortsätter sin tillväxt, tror bedömare.

Fördjupning

Inga tydliga effekter av bolagiseringarna

Tandläkartidningen har granskat läget i de fyra landstingsägda tandvårdsbolagen.

Fördjupning

Svårt att utvärdera tandvården

Socialstyrelsen har utvärderat tandvården i Sverige – men kan inte bedöma hur bra den är.

Fördjupning

Brist eller balans?

Tillgången på tandläkare är relativt god i landet. Det visar den kartläggning som Tandläkartidningen har gjort.

Fördjupning

En blåslampa i baken

Landets fyra tandläkarutbildningar ska utredas av Högskoleverket. Det fungerar som en blåslampa i baken på skolorna.

Fördjupning

Stark press på Socialstyrelsen

För ett och ett halvt år sedan tog Socialstyrelsen över patientanmälningarna från HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Fördjupning

Örebro län lockar med högsta ortstillägget

Modellen med ortstillägg är mer än ett Norrlandsfenomen. Det är lika vanligt i övriga delar av landet och högsta tilläggen finns vid ett par kliniker i Örebro län, visar Tandläkartidningens sammanställning.

Fördjupning

Anställningsavtal kan ge obehaglig överraskning

Många tandläkare vet inte att det inte finns kollektivavtal på den privata tandvårdsmarknaden, vilket kan bli en obehaglig överraskning om det uppstår tvister med arbetsgivaren.

Fördjupning

Kariesfri från ett års ålder

Barn som växer upp i socioekonomiskt svaga områden löper större risk att drabbas av karies än andra barn.

Fördjupning

Trög start för riktlinjerna

I våras blev Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vuxentandvården klara. Men hur har det gått sedan dess?

Fördjupning

Databasen som knöt sig

Tandhälsoregistret skulle bli en kunskapskälla för alla.

Fördjupning

Tuffare tag ska ge säkrare vård

Något av det värsta som kan drabba en tandläkare eller någon annan med ett legitimationsyrke är att få prövotid.

Fördjupning

Tuffare krav på patientsäkerhet

Från och med årsskiftet ska patienter som anser sig felbehandlade vända sig till Socialstyrelsen och inte till HSAN. Kraven på vårdgivarnas patientsäkerhetsarbete har blivit större.

Fördjupning

Lex Maria – stort mörkertal

När lex Maria infördes inom tandvården 1992 var ett syfte att identifiera risker och skador och därefter förbättra rutinerna för att höja patientsäkerheten, ett annat att patienterna skulle få klarhet i vad som hänt, varför och vad som har gjorts för att förhindra liknande händelser. De anmälningar som gjorts har också lett till förbättringar av...

Fördjupning

Snabba beslut på stående fot

Mötet känns nästan över innan det börjat. Stående samling runt whiteboardtavlan. En snabb föredragning. Några korta kommentarer om saker som gjorts bra och avvikelser att åtgärda. Så fungerar Lean i tandvårdens tappning.

Fördjupning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons