Stockholm ställer krav för miljön
Engångsmaterial, skyddsutrustning och andra plastprodukter är tandvårdens största källa till klimatpåverkan. Foto: Istock

Stockholm ställer krav för miljön

Hållbarhet 4 jul 2022
Dela artikeln
Miljö, klimat, hållbarhet, hälsa och hygien. Hur navigerar man rätt bland alla krav när man ska köpa in produkter till kliniken? Inom Folktandvården Stockholm har man arbetat fram bra underlag för kravställning och fasar ut produkter som inte håller måttet.

–Att ställa bra krav vid upphandlingen är ett jätteviktigt och väldigt svårt område. Det ”lätta” är att ställa krav. Det är svårare att veta om de följs, säger Mia Stenborg, kvalitets- och miljöstrateg inom Folktandvården Stockholm.

I kravställningen tar man med både leverantörens ­miljö- och hållbarhets­arbete, upp­förandekod för att säkerställa till exempel bra arbetsförhållanden i alla produktionsled och att produkterna inte ska vara skadliga för människa och miljö.

Mia Stenborg kvalitets- och miljöstrateg Folktandvården Stockholm

Mia Stenborg

– Ibland kan det vara svårt att få information, men att börja med att fråga ”hur jobbar ni eller vad innehåller produkten?” är ett första steg. Om ingen frågar är det inget som prioriteras hos leverantören. Att ställa frågor inför en upphandling gör det också lättare att veta vilka krav man kan ställa.

Region Stockholm, som äger Folktandvården Stockholm, har större resurser för att följa upp de krav som ställs i upphandlingarna och att produkterna produceras och hanteras hållbart i hela kedjan. Upptäcker man problem ger man leverantören ­möjlighet att åtgärda detta. I värsta fall kan man avbryta avtalet.

Engångsmaterial, skyddsutrustning och plastprodukter

Mia Stenborg pekar ut engångsmaterial, skyddsutrustning och andra plastprodukter som tandvårdens största källa till klimatpåverkan.

– Här har vi jobbat mycket med att få in fossilfria eller återvunna material. Vi gjorde bland annat en livscykelanalys över klimatpåverkan från tandborstar i olika material, och såg att tandborstar av sockerrörsplast och bambu hade lägst klimatpåverkan.

I en livscykelanalys tittar man på klimatpåverkan i hela produktionskedjan från att råvaran odlas, produkten tillverkas, transporteras, används och blir avfall.

– Det skulle man egentligen vilja göra för allt som köps in men det kräver ganska mycket resurser.

Hundratals kemikalier och dentala material

Ett annat område att hålla koll på är de hundratals kemikalier och dentala material som används inom tandvården. I många fall finns lagkrav på vilka ämnen som får användas i produkter i Sverige och EU, men det går att höja ribban.

Hösten 2021 fick Folktandvården Stockholm tillsammans med Region Stockholm det internationella kemikaliepriset Future Policy Award för sitt arbete med utfasning av miljö- och hälsofarliga kemikalier.

– Vi försöker följa försiktighetsprincipen, till exempel att produkterna inte ska innehålla hormonstörande eller misstänkt hormonstörande ämnen, även om dessa inte är förbjudna enligt lag. Vi har många barnpatienter inom folktandvården. Då blir det ­extra viktigt att lyfta frågan om vilka kemikalier vi använder.

”Vi arbetar med digitala avtryck så att vi inte ska behöva avtrycksmaterial i framtiden.”

De hårdare kraven har oftast mötts av leverantörer som ställer om för att få fram produkter som uppfyller dessa. För exempelvis avtrycksmaterial har det dock visat sig vara svårt att hitta något som inte innehåller vissa misstänkt hälsofarliga ämnen.

– Då får man ändra på arbetssättet i stället. Vi arbetar med digitala avtryck så att vi inte ska behöva avtrycksmaterial i framtiden. Digitaliseringen innebär också färre transporter eftersom tandavtrycken skickas digitalt till labben.

Oavsett om man arbetar med offent­liga upphandlingar i en stor organisation eller inköp till en mindre klinik tycker Mia Stenborg att man ska lägga tid på att ställa krav på de produkter man köper in.

– I upphandling och inköp har vi störst möjlighet att påverka för att få bort dåliga produkter eller uppmuntra till mer miljö­vänliga alternativ.

Att tänka på vid inköp ­eller upphandling
  • Har leverantören ett strukturerat miljöarbete, till exempel miljöcertifiering eller är miljödiplomerad
  • Välj miljömärka produkter eller tjänster om det finns – då har redan någon annan ställt miljökraven.
  • Ställer leverantören krav på sina underleverantörer? Finns det en uppförandekod med krav på bra arbetsförhållanden, miljö, antikorruption och att man följer de mänskliga rättigheterna?
  • Vilka kemikalier innehåller produkten? Är den fri från miljö- och hälsofarliga ämnen, förekommer hormon­störande eller misstänkt hormonstörande ämnen?
  • För engångsprodukter i plast – finns det alternativ tillverkade av fossilfria råvaror eller i återvunnet material eller kanske flergångsalternativ?
  • Förläng livslängden – går produkten att återvinna eller återanvända, hur hanteras avfallet?
  • Ställ miljökrav på förpackningar och transport av produkterna.

Här hittar du stöd för att ställa krav

Källa: Mia Stenborg

Text: Anna Norberg

Dela artikeln

Andra artiklar i temat "Hållbar tandvård"

Så kan du bidra till hållbar utveckling

Intervju Genom att bidra till god hälsa jobbar tandläkare för en hållbar utveckling. Men det går att göra mer. Utbildnings­ledare Gabriel Liljenström berättar hur tandvården kan ta flera steg mot en hållbar framtid.
15 mar 2022

Hon vann tävling om parodontologi och miljön

PRIS Elin Bengtsson går termin 7 på tandläkarutbildningen i Umeå. Nu är hon en av två studenter som har vunnit en essätävling ordnad European Federation of Periodontology (EFP).
20 maj 2022

FDI satsar på hållbar tandvård

Hållbarhet I maj drog den internationella tandläkarorganisationen FDI i gång ett projekt för en mer hållbar tandvård. Syftet är att minska tandvårdens miljöpåverkan hela vägen från tillverkning av material till tandvårdspraktiken och patienterna.
9 sep 2021

Störst miljöpåverkan från tvål och tvättmedel

Forskning Linnea Borglin och Stephanie Pekarski undersökte i sitt examensarbete miljöpåverkan för tre olika behandlingar. Nu har arbetet publicerats i två vetenskapliga tidskrifter.
21 sep 2021

Hållbar tandvård – ditt ansvar

Hållbarhet Klimatavtryck, miljömärkning och hållbarhet är frågor i tiden, men forskaren Brett Duane anser att det finns mycket mer att göra inom tandvården. Resor och inköp är de två områden som har störst miljöpåverkan.
12 nov 2019
Plusmaterial

Miljöcertifieringen ökar inom tandvården

Miljöarbete Folktandvården i knappt hälften av ­Sveriges regioner har miljöcertifierat sin verksamhet. Hos de privata kedjorna är miljöcertifiering mer ovanligt, men flera är på väg.
26 aug 2019
Plusmaterial

Full fart för miljön

Miljöarbete Med engagemang, samarbete och snabba kommunikationsvägar har Folktandvården Norrtälje bra fart i sitt miljöarbete. Till exempel återvinner man allt så långt det är möjligt, och byter till biobaserade engångsmaterial.
11 jun 2019

Håll koll på kvicksilvret

Metod I rören från din klinik har du sannolikt minst ett tiotal gram kvicksilver. Detta mycket giftiga ämne riskerar att läcka ut i miljön om det inte tas om hand på rätt sätt.
5 apr 2018
Plusmaterial

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch