Stor studie fann möjliga kariesgener
Genetiska markörer spridda över genomet kartlades hos personer från USA, Argentina, Guatemala, Filippinerna och Ungern. Illustration: Colourbox

Stor studie fann möjliga kariesgener

Forskning 4 okt 2021
Dela artikeln
I en sökning över hela genomet hittades genetiska markörer kopplade till högre risk för karies.

Genetiska markörer (Single Nucleotide Polymor­phisms, SNPs) spridda över genomet kartlades hos ett stort antal personer med varierat ursprung, inte enbart europeiskt som många tidigare studier. Det var personer från USA, Argentina, Guatemala, Filippinerna och Ungern. Ursprungligen var alla rekryterade för att studera gomspalt (orofacial cleft).

I studien deltog 3 686 personer med karies och familjemedlemmar utan karies. Genetiska markörer kartlades över hela genomet liksom information om karies mätt som andelen karierade och fyllda tänder (Decayed Filled Tooth, dft). Associationsanalys fångade upp vilka genetiska markörer som var kopplade till karies.

Karies i primära och permanenta tänder

Markörerna som fångades upp skilde mellan karies i primära och permanenta tänder. För mjölktänder fanns en av de starkaste kopplingarna mellan karies till en markör nära DLX3- och DLX4-gener, som är viktiga för tänders bildande och utveckling. Andra markörer som fångades upp låg nära gener för salivutsöndring och pH-homeostas.

För permanenta tänder hittades den starkaste länken till en gen med oklar koppling till tänder: APTAX, en gen viktig för DNA-reparation. Mer intressanta var markörer nära gener för smakreceptorer (TAS2R38, TAS2R3, TAS2R4, TASR25).

Kvinnor hade också en signifikant högre risk för karies än män i denna studie.

Källa

Text: Anja Castensson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch