Tandläkarutbildningarna får betyg
Stein Björkman, programdirektor på KI, tycker att det känns stimulerande att utbildningen ska utvärderas. Stein Björkman, programdirektor på KI, tycker att det känns stimulerande att utbildningen ska utvärderas.

Tandläkarutbildningarna får betyg

13 nov 2012
Dela artikeln
Landets fyra tandläkarutbildningar ska utredas av Högskoleverket. Om drygt ett år får utbildningarna "betyg". Högsta betyget ger extra pengar.

Högskoleverket utvärderar utbildningarna vid landets universitet och högskolor på uppdrag av regeringen. Det görs i etapper och snart är det tandläkarutbildningarnas tur.

Under vårterminen håller Högskoleverket upptaktsmöte för representanter från tandläkarutbildningarna, men redan nu förbereder tandläkarhögskolorna sig.

– Det känns stimulerande, tycker Stein Björkman, programdirektor vid Karolinska institutet och ansvarig för utvärderingen av tandläkarprogrammet på Karolinska institutet (KI).

– Förhoppningen är att vi ska få en objektiv bedömning av utbildningarna och att det mynnar ut i något positivt. Feedback från utomstående kan leda till bättre kvalitet. Det är bra att tvingas reflektera över sin egen utbildning. Det är lätt att bli hemmablind, säger han.

Examensarbetena under lupp

Högskoleverket ska ta reda på om tandläkarutbildningarna uppfyller kraven i högskolelagen och i examensbeskrivningarna för utbildningarna. Motsvarar studenternas studieresultat verkligen resultaten som förväntas?

De sakkunniga kommer framför allt att grunda sina bedömningar på självvärderingar som lärosätena gör samt på en genomgång av studenternas självständiga arbeten (examensarbeten).

Betygen väntas 2014

När bedömargruppen har läst självvärderingarna och ett urval av de självständiga arbetena, kommer strukturerade intervjuer att genomföras med hjälp av en webblänk. Det blir dels samtal med ett antal representanter från varje utbildning, dels gruppdiskussioner med studenter.

När allt är klart får varje utbildning ett samlat omdöme. Det blir tidigast runt årsskiftet 2013/2014.

Det samlade omdömet blir ”mycket hög kvalitet”, ”hög kvalitet” eller ”bristande kvalitet”. De två första är godkända betyg. Det tredje innebär att lärosätet inom ett år måste göra förbättringar för att behålla examenstillståndet.

Lärosätet får en särskild kvalitetspremie om utbildningen får omdömet ”mycket hög kvalitet”.

Läs mer i Tandläkartidningen nummer 13 2012 och i Tandläkartidningen+.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch