Trombocytopeni inget hinder för tandextraktion
Forskarna konstaterar att det saknas ett signi’ikant samband mellan trombocyttalet och blödningsrisken. Foto: Colourbox

Trombocytopeni inget hinder för tandextraktion

Forskning 10 mar 2020
Dela artikeln
Extraktion av tänder hos patienter med trombocytopeni är möjligt att göra utan någon dramatiskt förhöjd risk för blödning, visar en amerikansk studie.

Patienter med trombocytopeni anses ha en förhöjd risk för blödning efter extraktion av tänder, men frågan är dåligt undersökt.

Trombocytopeni definieras som ett trombocyttal under 150 x 109/l, och dagens riktvärde på 50 x 109/l för när förlängd blödningstid kan förväntas vid tandextraktion är hämtad från riktlinjerna för allmänkirurgi.

Därför ville amerikanska forskare undersöka frågan. De gjorde en retrospektiv kohortstudie av samtliga trombocytopeni-patienter som genomfört minst en tandextraktion vid Brigham and Women’s Hospital i Boston, USA, mellan 2003 och 2019.

Trombocytvärde

Totalt fann de 89 patienter som i snitt hade extraherat två tänder var. Klinisk praxis vid Brigham and Women’s Hospital är att patienter med ett trombocyttal under 30 x 109/l ges transfusion av trombocyter för att höja trombocytvärdet.

Av de 89 patienterna hade 27 fått transfusion och ytterligare 16 hade trombocyttal mellan 30 och 50 x 109/l, vilket alltså skulle innebära risk för blödning. Men forskarna fann endast tre inträffade fall av blödning, där den ena patienten hade ett trombocyttal på 75 x 109/l, alltså väl över gränsvärdet för blödningsrisk. Samtidigt genomgick en patient med trombocyttal 6 x 109/l en enkel tandextraktion helt utan komplikationer.

Forskarna konstaterar dels att det saknas ett signifikant samband mellan trombocyttalet och blödningsrisken, dels att man framgångsrikt kan extrahera tänder även på patienter med trombocytopeni. Den väl accepterade gränsen 50 x 109/l under vilken transplantation utförs är sannolikt också för hög, menar de.

Källa

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch