Bovin benvävnad överlägsen vid implantat efter extraktion

En ny studie visar att bovin benvävnad fungerar bättre än den kroppsegna tillväxtfaktorn PDGF vid direktinstallation av implantat efter extraktion.

Forskning

Tolv tänder extraherades under narkos

Tandextraktioner under narkos blev följden för sexåringen trots tidig och årlig kontakt med tandvården. Det fanns en förhöjd risk för karies redan när patienten var ett år, men den noterades inte. Händelsen har anmälts enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Etik

Ekonomi vanligt skäl när friska tänder extraheras

I en enkät fick 242 tandläkare i Nederländerna svara på frågor om sina erfarenheter att extrahera friska tänder och tänder som hade kunnat lagas. Hälften angav patientens ekonomi som skäl.

Forskning

Waranpatient fick akut blödning efter extraktion

Tandläkaren extraherade en visdomstand utan att först uppdatera hälsodeklarationen. Patienten, som behandlades med det blodförtunnande läkemedlet Waran, fick en blödning och måste behandlas akut hos käkkirurg.

Etik

IVO: Gör bara det du kan

En tandläkare i Stockholms län gjorde en behandling som var bortom hans förmåga. Både han och vårdgivaren får kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Etik

Inkomplett journal ger IVO-kritik

Patienten anser att hon inte har fått bra tandvård, men det saknas så mycket information i journalen att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har svårt att avgöra om det handlar om brister i vården eller endast i dokumentationen. Därför får tandläkaren kritik.

Etik

Fel tand drogs ut

En tand skulle extraheras – i stället blev det tre. Därför får en tandläkare i Västerbotten kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Etik

Apoteket slog larm om tandläkare

Apoteket slog larm när en tand­läkare i Stockholm verkade skriva ut för mycket narkotika. Han får kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för bristande hantering av narkotiskt läkemedel.

Etik

Permanent tand togs bort av misstag

Tandläkaren extraherade en permanent tand i tron att det var en mjölktand. Händelsen har anmälts enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Etik

Nytt förslag till ändringar i tandvårdsstödet

I år handlar TLV:s förslag om förändringar i tandvårdsstödet bland annat om att förtydliga vilken dokumentation som krävs för att få ersättning för vissa åtgärder. Myndigheten föreslår två nya åtgärder, två nya regler, samt förändringar i några befintliga åtgärder, tillstånd och regler.

Nyheter

Nio av tio återkommer efter extraktion av visdomstand

Närmare nio av tio patienter som genomgått en extraktion av en visdomstand i underkäken återkom för ett återbesök, visar ny svensk studie. Men bara sex av tio var inplanerade, de övriga kom oplanerat. 

Forskning

Rätt antibiotika kan förhindra bakteriemi

Amoxicillin eller ampicillin är effektiva profylaktiska antibiotika för att förhindra bakterieförekomst i blodet efter tandextraktion, medan klindamycin inte verkar göra någon nytta alls, visar en ny finsk studie.

Forskning

Fel av tandläkaren att neka antibiotika

Ett par dagar efter en extraktion kom patienten in akut med en kraftig svullnad. Patienten hade inte feber och därför ordinerade tandläkaren inte antibiotika. Han gjorde fel, enligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Etik

Trombocytopeni inget hinder för tandextraktion

Extraktion av tänder hos patienter med trombocytopeni är möjligt att göra utan någon dramatiskt förhöjd risk för blödning, visar en amerikansk studie.

Forskning

Lactobaciller lindrar efter visdomstandsextraktion

Sugtabletter med lactobaciller minskar känslan av svullnad, antalet nätter med störd sömn och antalet sjukskrivningsdagar, visar ny svensk studie.

Forskning

Extraktion under narkos förstörde bröllop

En tandvårdsrädd patient behandlades under narkos, men tandläkaren hade inte informerat om att tänder kunde komma att extraheras. Patienten hade i så fall väntat med behandlingen till efter dotterns bröllop. Tandläkaren får kritik för informationsmissen från Inspek­tionen för vård och omsorg (IVO).

Etik

Färre vuxna besöker tandvården

Allt färre vuxna besöker tandvården regelbundet, andelen extraktioner minskar, och äldre med dålig tandhälsa har fler tänder kvar. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Nyheter

Med tolken på tråden

Till Folktandvården Skäggetorp i Linköping kommer patienter från hela världen och personalen arbetar dagligen med tolk. I de flesta fall använder de telefontolk men snart ska de börja testa en tolkapp som har en version utvecklad för tandvården.

Nyheter

Kritik för fast protetik utan sjukdomsbehandling

En tandläkare i Göteborg får hård kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Han cementerade fast protetiska konstruktioner utan att först utföra nödvändiga förbehandlingar.

Etik

God tandvård går före ekonomiska diskussioner

”I samband med ekonomiska diskussioner måste adekvat omhändertagande av patienten prioriteras.” Det skriver Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i ett beslut som rör en implantatbehandling i Malmö.

Etik

IVO kritiserar bristfällig journal

När Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar patientfall får journalen ofta anmärkning trots att vården bedöms som rimlig och adekvat.

Etik

Extraktion orsakade sjukhusvistelse

Extraktion av en visdomstand i underkäken ledde till att en patient i Södermanland fick ligga på sjukhus i sex dagar.

Etik

Vertikal extraktion kan vara bättre än traditionell

Behovet av lambåkirurgi efter vertikal tandextraktion var betydligt lägre än vid traditionell extraktion, visar brittisk observationsstudie.

Forskning

Invasiva tandingrepp ökar inte risken för infarkt

Större tandingrepp verkar inte kunna utlösa hjärtinfarkt, enligt en ny svensk studie som har jämfört över 50 000 fall av hjärtinfarkt med närmare 250 000 kontrollindivider.

Forskning

Diklofenak före extraktion av visdomstand minskar smärtan

Diklofenak injicerat lokalt före extraktion av visdomständer minskar den postoperativa smärtan, visar brittisk studie.

Forskning

Kommunikation viktigt vid akutbesök

Det kan finnas anledning för folktandvården i Region Uppsala att förbättra sitt sätt att informera patienter och närstående när akuta situationer uppstår. Det anser Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Etik

Tandvärk ofta bakom överdos av paracetamol

Fyra av tio som tas in akut på grund av ofrivillig överdos av paracetamol har tagit värkmedicinen mot tandvärk efter extraktion.

Forskning

Video av extraktion minskade inte oron

Patienter som fick se en video av en extraktion av en visdomstand före sitt eget ingrepp blev mer oroliga.

Forskning

Total tandextraktion minskar mängden parodontala bakterier

Hälften av patienterna med parodontala bakterier före total tandextraktion blev helt fria från dem, medan övriga fick kraftigt sänkta halter.

Forskning

Så hanterar du komplikationer vid extraktioner

Varje år utförs ett stort antal extraktioner eller operativt avlägsnande av tänder.

Okategoriserade

Så extraherar du tänder på Waranpatienter

Det går bra att extrahera tänder på patienter som behandlas med blodförtunnande medel – under vissa omständigheter.

Artikelserier

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons