Annons

Annons

Brist på ledning bakom mobbning

Tandläkartidningen fortsätter serien där ledarskapskonsulten Mona von Bahr svarar på frågor om vanliga problem som kan dyka upp på en arbetsplats i tandvården.

Fråga:
En ny tandläkare börjar på en större folktandvårdsklinik som håller på att omorganisera och ska skära ner efter att ha varit utan chef ett tag. Den nye tandläkaren märker av en allmän oro och hör många klagomål från kollegerna. Men eftersom han har gott om idéer och åsikter kommer han gärna med förslag till förändringar. Efter en tid börjar han märka att flera ur personalen tittar konstigt på honom. Ibland hör han samtal, men när han går förbi tystnar det och den tandsköterska som han jobbar med blir allt fåordigare. Han hör efter en tid att kollegerna har haft ett möte, men han var inte ombedd att komma. Han känner sig obehaglig till mods. Vad ska han göra? Vad kan hans chef göra?
 
Mona von Bahr svarar:
Omorganisation, nedskärningar och en arbetsplats utan chef.
Det är som bäddat för problem när arbetsplatsen varit utan chef. Bristen på ledarskap och den oro det skapar leder ofta till att någon i personalen som har ledaregenskaper börjar chefa. När en ny chef nu vill organisera om skapar det än mer oro och konkurrens i personalgruppen. Det är inte ovanligt att bristen på ledarskap, omorganisation och nedskärning leder till frustration och att den tas ut på någon i form av mobbning.
Tandläkaren har idéer, åsikter och kommer med förslag.
Många tror att det är knepiga personer som mobbas men det är precis tvärtom. Alla kan råka ut för att bli mobbade. Det vanliga är att den person som har åsikter och kreativa idéer brukar bli föremål för mobbning. Anledningen är oftast avundsjuka och konkurrens från mobbaren. Kliniken har under en tid blivit ledd av en informell ledare och förmodligen är det den personen som nu känner sig hotad och tar ut sin frustration genom att utse en syndabock. Syndabocken blir den nye tandläkaren och därför startar mobbningen mot honom.
Kollegerna tystnar, tandsköterskan blir fåordigare och han blir inte inviterad till gemensamt möte. Det kan vara svårt att identifiera mobbning men tecken på att tandläkaren blir mobbad är att kollegerna tystnar när han är i närheten, att tandsköterskan inte verkar vilja prata med honom och att han inte blir inbjuden till det gemensamma mötet. Jag undrar vad syftet med mötet var och om det var officiellt? I så fall borde alla ha blivit inbjudna. Min fråga är också om chefen var informerad Mona von Bahr om mötet? Tecken på mobbning eller kränkande särbehandling är när en person vid upprepade tillfällen eller över en tid, cirka en månad, utsätts för negativa handlingar som skvaller, förtal, uteslutning ur gemenskapen eller när ingen talar till eller lyssnar på personen och helt enkelt osynliggör denne.
Tandläkaren känner sig mycket obehaglig till mods och undrar vad det handlar om?
Den som blir utfryst förlorar lätt fotfästet i tillvaron. Symtom brukar vara trötthet, koncentrationssvårigheter, humörsvängningar med ett raserat självförtroende som följd. Den mobbade vill inte tro att det som händer är verklighet utan skjuter undan problemet i tron att det inte är så farligt och att det går över. De som mobbar har inte förståelse för hur den mobbade reagerar därför att de upplever sitt beteende som rättvist och riktigt och inte kränkande.
Vad ska tandläkaren göra?
Det bästa är om tandläkaren kan prata med chefen. Men det krävs stort mod av honom att våga erkänna att han är mobbad, därför att mobbning är så starkt förknippat med skam och skuld. Skam – att skämmas över sig själv och för den man är. Skuld – att du får skylla dig själv, det är ditt eget fel. De båda känslorna dränerar självkänslan, du duger inte.
Kan chefen göra något?
En observant chef som vågar leda skulle kunna undvika detta problem innan det går för långt. Chefen har ansvar för arbetsmiljön och har skyldighet att erbjuda tandläkaren hjälp innan mobbningen leder till riktigt allvarliga problem. Forskning visar att mobbning kan ligga bakom många fullbordade självmord. Det är därför viktigt att tandläkaren och hela kliniken direkt får komma i kontakt med en kompetent person som har kunskaper om organisationer, grupper och individer. En organisationskonsult ska lösa problemet där det uppstått – i arbetsgruppen.

Till sist
: När det uppstår svårigheter på en arbetsplats säger man ofta att en viss person har samarbetsproblem, men glöm inte att det fordras minst två personer både för gott och dåligt samarbete.

Upptäck mer