Annons

Annons

För vems skull stannar chefen kvar?

Tandläkartidningen fortsätter sin serie där ledarskapskonsulten Mona von Bahr svarar på vanliga problem. Är det till exempel så lyckat att stanna kvar när man sålt sin verksamhet?

Fråga:
Du vill trappa ner, och säljer din mottagning till en yngre kollega. Samtidigt tänker du stanna kvar två dagar i veckan för att övergången ska bli så smidig som möjligt. Personalen ska känna sig trygg och det blir också tryggt och bra för patienterna. Men när den nye tandläkaren börjar, börjar också problemen. Han vill effektivisera kliniken och jobba mer. Du föredrar de gamla rutinerna. Personalen börjar skruva på sig. Den nye tandläkaren tycker också att det är jobbigt. Han känner att hans mandat att styra mottagningen åt det håll han vill undergrävs, och att han hela tiden måste ta hänsyn till dig som är den gamle ägaren. Vad kan du göra?
Mona von Bahr svarar:
Tandläkaren vill trappa ner.
Du trappar ner, men hur länge. Handlar det om månader eller år? Det är viktigt med en tidsgräns. För vem ska det egentligen bli smidigt? Du behöver reflektera över det. Vill den nye tandläkaren egentligen ha dig kvar?
Du kan ha en ekonomisk situation som gör att du vill sälja. Ett alternativ är att låta en tandläkare arrendera de dagar du inte är där. Då fortsätter du som ägare att styra skeppet. Samtidigt får du möjlighet att hitta en lämplig kandidat som så småningom kan köpa kliniken. Då blir det en smidig övergång både för patienterna och medarbetare men också för den nye tandläkaren som tar över mottagningen. Samtidigt som du kan känna dig trygg, du vet vem som tar över efter dig.
 
Tandläkaren är övertygad om att patienterna och personalen behöver honom.
Det är omtänksamt men samtidigt uppstår frågan om vem som behöver vem? Och vilka behov är det som den nye tandläkaren inte kan tillgodose? Bra för patienterna?
Även för patienterna kan det vara förvirrande. Därför är det viktigt att informera dem om att du trappar ner och tänker sluta på sikt. Men tala också om att du har en ersättare som kommer att ta över efter dig och att du har valt den tandläkaren med omsorg. Patienten som inte får gå kvar hos dig kan känna sig avvisad Mona von Bahr och mindre betydelsefull, helt enkelt bortvald. Han/hon kan av den anledningen byta tandläkare och mottagning.
I alla grupper blir det mer eller mindre oroligt när någon slutar eller börjar, eftersom rollistan ändras. Vem är det som är chef egentligen? De kan därför vända sig till dig för att få stöd i sina känslor. Då är det viktigt att du i ord och handling visar att det är den nye som är chef. Den i personalen som varit informell ledare brukar känna sig mest hotad, därför att dennes roll och uppgifter kan förändras. Om den personen inte står ut med sin oro kan hon eller han skapa konflikter som försvårar samarbetet i gruppen och med chefen.
Den nye chefen måste stå ut med den oro som uppstår och vara tydlig med vad han vill och vad han förväntar sig av personalen när det gäller uppgifter och förmåner. Förändringar som dessa brukar leda till att någon i arbetsgruppen slutar. Men personalen måste vara delaktig i förändringsarbetet för att de ska uppleva det meningsfullt. Personalen har erfarenheter, kunskaper och idéer, en klok chef använder sig av det!
Det går långsamt med förändringsarbetet för den nye. 
I det här fallet kan hänsynen till dig bli ett problem. Den nye ägaren hamnar i en lojalitetskonflikt när han vill göra förändringar därför att då ifrågasätts din kompetens och erfarenhet. Risken finns också att du inte uppskattar den nye tandläkarens förändringar. Kanske har denne också ett annat förhållningssätt till personalen/patienterna.
Då får den nye inte det stöd han behöver. När det blir oro kan det klia i fingrarna hos dig att börja styra och ställa. Men du måste på ett tydligt sätt träda tillbaka och tillåta den nye chefen att träda fram i ett riktigt och högtidligt avslut för att göra det nya ägarförhållandet tydligt. I det avtackas medarbetarna av dig som också hälsar den nye välkommen. Som en ceremoniell handling kan du till exempel lämna över nyckeln till mottagningen eller något annat som är typiskt för chefen på denna arbetsplats. Alla måste få vara med vid ceremonin. Den hjälper den nye chefen till ett tydligt ledarmandat.
Till sist: Ta ett steg tillbaka! Du har ju valt att sälja och samtidigt jobba kvar med vetskapen om att en annan tar över och gör något annat, något nytt. Det enda du kan göra är att stötta genom att visa personalen och den nye att du tror på detta.

Upptäck mer