Annons

Annons

Gerioweb ger råd om äldretandvård

En åldrande befolkning ställer nya krav på tandvården. I Västra Götaland möter man behovet med samarbete. På Gerioweb kan allmäntandvården ta hjälp av specialister för att lösa svåra frågeställningar.

Gerioweb är ett webbaserat verktyg för konsultation. Alla tandläkare och tandhygienister i Folktandvården Västra Götaland kan bli medlemmar, och utnyttja plattformen. Allt som behövs är en dator och en telefon.
Via datorn lägger medlemmarna enkelt in patientfall som de behöver hjälp med. Därefter tas fallen upp vid nästa månatliga telefonkonferens. Har man inget att fråga om är man ändå välkommen att vara med; att lyssna, lära och få tips. Patientfallen utgör sedan en fallbank som medlemmarna kan gå in och söka i.
En av de tandläkare som använt Gerioweb är Lisa Bellander på Folktandvården SU/Mölndal.
– Jag har både suttit med och lyssnat, och själv lagt in ett fall, berättar hon.
– Det är oerhört enkelt att lägga in – det tog bara någon minut.
Lisa Bellanders patientfall rörde en 91-årig dam med lös bro i underkäken och kariesproblematik. Patienten var själv inte villig att göra några större ingrepp, och frågan var hur hon bäst skulle behandlas utifrån de individuella förutsättningarna.
– Det är svårt med de äldre, de orkar inte alltid med de omfattande behandlingar som egentligen skulle behövas. Via Gerioweb fick jag många bra råd. Sedan väljer man naturligtvis själv hur man ska behandla.

Permanentat projekt

Gerioweb har sitt ursprung i Centrum för äldretandvård, som startade som ett treårigt projekt 2007 men nu permanentats. Centrumets uppdrag är att förbättra munhälsosituationen för den äldre befolkningen i Västra Götaland. Olika arbetsgrupper formeras runt frågeställningar och problem. En av grupperna fick kliniskt stöd på sin lott.
– Vi hade en idé om att vi ville ha en fallbank, men fick det inte riktigt att fungera. Då sammanförde vår utvecklingschef Bent Petersen oss med Mats Jontell, berättar professor Lars Gahnberg, centrumets chef.
Mats Jontell, professor på avdelningen för oral medicin och patologi på Odontologen i Göteborg, hade några år tidigare utvecklat SOMWeb – en internetbaserad plattform för oralmedicinskt intresserade tandläkare – i samarbete med Chalmers, datavetaren Marie Gustafsson och högskolan i Skövde. I mötet mellan Mats Jontell och Centrum för äldretandvård föddes så Gerioweb.
Nu har Gerioweb varit i bruk sedan september 2010. Madeleine Wertsén, övertandläkare på specialistkliniken för pedodonti och sjukhustandvård på SU/Mölndal, är en av de drivande krafterna bakom verktyget.
– Det har varit lite trögt i starten, men nu kommer allt fler fall in. Varje möte samlar 30–40 personer. På vissa kliniker samlas hela personalstyrkan runt en högtalartelefon, berättar hon.
Patienterna som diskuteras ska vara äldre. Men ibland dyker även annat upp, och hittills har det fungerat bra. Madeleine Wertsén visar runt bland patientfallen: Man, född 1934, med parodontit och karies, vill satsa på munnen men har obefintlig munhygien. Vilka tänder ska prioriteras? Eller: Man, född 1950, där lappandet och lagandet nått vägs ände. Patienten är blind och psykiskt sjuk, tändernas estetik är bristfällig och tandläkaren ber om råd från så många specialiteter som möjligt.
– Vid nästa möte har vi fyra fall att diskutera. Tanken är att fallen också ska följas upp efter några månader, så att man kan se hur utfallet av behandlingen blev, förklarar Madeleine Wertsén.

Snart även för privattandläkare

Att lägga in fall är enkelt och självförklarande. Tandläkaren får klicka i olika alternativ för att beskriva exempelvis patientens mobilitet, kommunikationsförmåga, kostvanor, sjukdomar, mediciner, status, munvård och lokal anamnes – det vill säga alla faktorer som kan tänkas spela in i terapivalet. Därtill kan röntgen och foto läggas in.
– Tandläkarna kanske tror att det är svårt, eller att deras bilder är för dåliga. Men så är det inte. Om det är något som hindrar att de är med på våra möten, så är det tidsbrist. Man måste ju naturligtvis bli frikopplad från klinikarbetet en timme för att kunna vara med.
Den som inte kan vänta till nästa möte kan lägga in fallet och välja direktkonsultation. Då kontaktas tandläkaren av en specialist som bokar in en konsultationstid.
Under våren kommer Gerioweb att för första gången erbjuda seminarium. En del av månadsmötet avdelas då åt en specialist, som berättar om sina ställningstaganden i arbetet med äldre patienter, samtidigt som mötesdeltagarna följer med i en powerpoint på datorn. Gerioweb ska även öppnas upp för privattandläkarna, berättar Lars Gahnberg.
– Det är bara en tidsfråga. Andra landsting har också visat intresse av att få vara med, och principiellt säger vi ja, men vi får fundera på hur vi ska lösa det – praktiskt, tekniskt och tidsmässigt.

Upptäck mer