Annons

Annons

KBT mot smärta i käkarna

Patienter med långvarig käksmärta kan bli hjälpta av kognitiv beteendeterapi. På Malmö högskola har 85 patienter behandlats hittills. Två tredjedelar tyckte att de fått mycket god hjälp, berättade docent EwaCarin Ekberg.

Klinisk bettfysiologi på odontologiska fakulteten i Malmö startade för fem år sedan en smärtskola, som syftar till att ändra patienternas tankar och beteende. På så sätt kan smärtan reduceras, eller åtminstone bli lättare att leva med.
Den sju veckor långa smärtskolan bygger på antagandet att patienternas situation påverkas av stress, negativa tankar eller själva sorgen över att ständigt ha ont.
– Stress orsakar hjärtklappning, yrsel och muskelspänning, samt psykiska symtom som oro, ångest och ängslan, förklarade EwaCarin Ekberg, docent och specialisttandläkare.
 

Här och nu

Negativa tankar ökar muskelspänningarna. De påverkar också vårt beteende. I smärtskolan får patienterna kartlägga vad som utlöser smärta, i vilka situationer och hur de själva agerar och reagerar. De får också lära sig att slappna av i käkmusklerna, att ta mikropauser samt att inse värdet av återhämtning.
– Patienten måste vara motiverad och beredd att göra en förändring, sade EwaCarin Ekberg.
– Syftet med kbt är att medvetandegöra felaktiga tankar och upptäcka andra sätt att förhålla sig. Det handlar också om att vara här och nu, för att skapa möjligheter för en förbättrad sinnesstämning.
Av de 85 som hittills genomgått smärtskolan uppger två tredjedelar att de fått god hjälp. I gruppen ingick 74 kvinnor och 11 män, med en snittålder på 39 år. De som svarade sämst på behandlingen var de som visade tecken på depression, de allra yngsta samt män i 50-årsåldern.
Kliniken planerar nu att gå vidare genom att studera en större grupp och på sikt få fram vetenskapligt förankrade belägg för smärtskolans värde

Upptäck mer