Replik: Vi kan inte överpröva andras granskning

25 okt 2016
Dela artikeln
De artiklar vi refererar i Tandläkartidningen har genomgått granskning och vi har inte resurser att generellt överpröva den, skriver de vetenskapliga redaktörerna Thomas Jacobsen och Björn Klinge i ett svar till Svante Twetman.

Tack för dina värdefulla synpunkter. Vi delar din uppfattning om den refererade artikelns vetenskapliga brister. Tyvärr publiceras vetenskap med brister, även i välrenommerade tidskrifter.

Våra referat bygger på artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter med referee-granskning. Det betyder att tidskriften låtit sakkunniga granska och kommentera artikeln före publicering. Ofta har författaren fått revidera texten i flera omgångar innan den eventuellt blir publicerad. Ett sådant system borde kunna vara tämligen kvalitetssäkert. Så är det tyvärr inte. Allt fler tidskrifter konkurrerar om kvalificerade bedömare.

I praktiken innebär det att referentuppdraget ibland går till oerfarna forskare. Tidsbrist är ett annat problem då hastig genomläsning av ett manuskript kanske inte är tillräckligt för att avslöja påtagliga brister.
När vi refererar artiklar har de alltså genomgått granskning. Vi sorterar bort det som är uppenbart bristfälligt, men vi har inte resurser att generellt överpröva andras granskning, även om det skulle vara en bra och viktig kvalitetshöjande åtgärd.

I systematiska översikter har ingående underlag kvalitetsbedömts, men vi refererar också originalstudier. Det betyder att läsarna alltid måste ha ett kritiskt förhållningssätt. Och vi uppskattar att uppmärksamma läsare delar med sig när de finner brister i både publicerade referat och artiklar.

Thomas Jacobsen
Björn Klinge

vetenskapsredaktörer, Tandläkartidningen

Debatt i Tandläkartidningen
Repliken publicerades även i Tandläkartidningen nummer 11 2016.
 
Vill du debattera? Skriv till: redaktionen@tandlakarforbundet.se, eller lämna din kommentar till artikeln här nedanför!
Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch