Annons

Annons

Akut behandling hade kunnat undvikas

Tandläkaren tog 120 röntgenbilder på en och samma patient, och behandlade fem patienter med botox vid sin skönhetsklinik. Både IVO och HSAN anser att han uppvisat grov oskicklighet i yrkesutövningen, och tandläkarens legitimation dras nu in.

Foto: Colourbox

IVO fick upp ögonen för tandläkaren i februari 2021 i samband med en anmälan från ett apotek. Enligt denna ska tandläkaren ha förskrivit botox och ­dysport för tandgnisslande och ansiktsbehandlingar vid sin skönhetsklinik, som han driver vid sidan om tandläkarpraktiken. Tandläkaren har handlat i strid med gällande föreskrifter genom att rekvirera och använda läkemedel på patienter i sin skönhetsklinik, skriver Inspek­tionen för vård och omsorg (IVO).

IVO finner i övrigt allvarliga brister i tandläkarens yrkesutövning i flera odontologiska discipliner. I samtliga 15 patientjournaler som granskats finner IVO att dokumentationen har stora brister. I stort sett innehåller journalerna endast debiteringstexter för Försäkringskassan och standardiserade textmallar. En individuell beskrivning av patienten och den utförda behandlingen saknas, skriver IVO.

Vid röntgenundersökningarna har tandläkaren tagit ett mycket stort antal bilder, och några bedömningar finns inte journalförda. Även här rör det sig endast om debiteringstexter för För­säkringskassan. I ett fall tog tandläkaren 120 bilder under en behandlingsperiod som pågick mindre än ett år, skriver IVO.

I nio patientfall saknas undersökningar och diagnoser för tandlossningssjukdomar. Det som finns noterat är ”grov dep”. IVO skriver att det är oklart vad detta avser. När det gäller rotfyllningar saknas fynd som styrker behovet av sådana ingrepp, och det saknas uppgifter om tändernas rensningsdjup. Prognosbedömningar saknas också, skriver IVO. Protetiska arbeten har påbörjats innan bettet hos patienterna undersökts. ­Karies- och tandlossningssjukdomar har heller inte kontrollerats ­innan de protetiska ingreppen påbörjades.

I sitt yttrande förklarar tandläkaren bristerna i journalföringen med att patienterna inte talar svenska och att de har stora problem med sina tänder. De flesta lever på försörjningsstöd och åtgärderna bygger på kommunens kostnadsförslag. För de flesta patienter går det inte att göra en terapiplan, eftersom han inte vet vad som finns under tänderna, skriver tandläkaren.

Tandläkaren avvisar IVO:s påstående om att han uppvisar grov skicklighet. Hans arbete innebär inte att patientsäkerheten äventyras. IVO har konsekvent bortsett från uppgifter som talar till hans fördel och har därigenom frångått objektivitetsprincipen, skriver han.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) delar IVO:s uppfattning om att tandläkaren har uppvisat grov oskicklighet i yrkesutövningen. Hans arbete präglas av akuta behandlingar, som hade kunnat undvikas om terapiplaner hade upprättats. Röntgenbilderna verkar ha tagits planlöst och botoxbehandlingar ska endast ges om sådana ingrepp är adekvata, skriver HSAN som nu drar in tandläkarens legitimation.

Tandläkaren har överklagat HSAN:s beslut till förvaltningsrätten.

Upptäck mer