Behandling helt utdömd av IVO

Tandläkaren motiverade inte sina ingrepp och journalanteckningarna brister på samtliga granskade punkter. Det går heller inte att utläsa hur pati­enten diagnosticerats och det saknas uppgifter om patientens hälsostatus inför ingreppen. Behandlingen döms nu ut helt och hållet av IVO.

Fortsätt läsa

Logga in för att läsa alla artiklar från Tandläkartidningen.

Upptäck mer