Annons

Annons

Etik 2022-11-21

Behandling helt utdömd av IVO

Foto: Colourbox

Tandläkaren motiverade inte sina ingrepp och journalanteckningarna brister på samtliga granskade punkter. Det går heller inte att utläsa hur pati­enten diagnosticerats och det saknas uppgifter om patientens hälsostatus inför ingreppen. Behandlingen döms nu ut helt och hållet av IVO.

Kvinnan anmälde tandläkaren kort efter att hon fått en tandimplantatbehandling i både över- och underkäken i slutet av 2019. När patienten besökte en annan vårdgivare hade skruvarna börjat röra på sig. Rådet blev att söka specialisthjälp. Specialisttandläkaren, som undersökte henne, konstaterade med en gång att viktig information saknades i journalen. Slutsatsen var att hon inte kunde få hjälp av någon annan än den ursprungliga vårdgivaren.

IVO skräder inte orden när man slår fast att tandläkaren, som är verksam söder om Stockholm, konsekvent har utelämnat information som förklarar vilka diagnoser han ställt och vilka ingrepp han genomfört. Det gäller brister i undersökningar och röntgen. Det saknas bedömningsgrunder för behandling av karies och tandlossning. Likaså finns det brister i samband med tand­uttagningar, då det saknas kontroller av ”eventuell kommunikation med bi­hålan”.

Behandlingen tog sin början i februari 2018. Sedan följde en lång rad ingrepp och beslut som inte dokumenterats i journalen. IVO går igenom samtliga behandlingstillfällen och finner brister vid i stort sett samtliga besök kvinnan gjorde på praktiken. Vid det första besöket tog tandläkaren nio röntgenbilder, men IVO fick endast ta del av åtta. Det saknas även registrering av karies- och tandlossningsstatus.

Vid nästa besök i mars 2018 drog tandläkaren ut tre tänder. Röntgenbilderna visar en ringa grad av tandlossningssjukdom men det går inte att avgöra om den är i en aktiv fas. Han diagnos­ticerade patienten med apikal parodontit i en tand och intern resorption i två tänder. Några röntgenbilder på tänderna finns dock inte och det saknas fickdjupsmått för samtliga tänder.

Sedan fortsätter behandlingen fram till oktober 2019. Det blir ytterligare åtta tillfällen och tandläkarens behandling och dokumentation sågas rätt igenom.

Bland annat skriver IVO att det saknades en bedömning av kvinnans allmänna hälsotillstånd när tandläkaren började förbereda en implantatoperation, det finns heller ”ingen notering om närhet till vitala anatomiska strukturer för de tilltänkta operationsområdena”.

I september 2019 kontrollerade tandläkaren implantaten i överkäken men i journalen finns inga uppgifter om detta.

I oktober 2019 noterade tandläkaren en debitering för två tänder, men några uppgifter om vilken behandling han gjort finns inte. Det framgår av en röntgenbild att han slipade ned, tog avtryck och satte fast kronor på tänderna.

Upptäck mer