Annons

Annons

Patient fick ingen diagnos trots flera undersökningar

Trots flera besök på tandläkarkliniken och stora problem med tandvärk fick en minderårig patient sin diagnos först hos folktandvårdens akutklinik. Patienten hade då feber och kraftig svullnad. Nu riktar IVO kritik mot mottagningen som vare sig röntgade patienten eller remitterade honom till specialisttandvården.

Om tandvårdskliniken hade gett patienten en diagnos i tid hade den långvariga smärtan kunnat undvikas, men några röntgenbilder togs aldrig. Patienten besökte kliniken vid fyra tillfällen under en period på sex månader under fjolåret.

Diagnos drog ut på tiden

De tre tandläkare som undersökte patienten under perioden remitterade heller inte patienten till specialisttandvården trots att man inte lyckats komma fram till vad som orsakade smärtan. IVO skriver att god tandvård innebär att patienten ska få en diagnos inom rimlig tid och konstaterar att kliniken inte levt upp till tandvårdslagens bestämmelser om hur vårdgivaren ska leda, planera kontrollera verksamheten som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen respektive tandvårdslagen upprätthålls.

 

IVO riktar kritik mot en klinik som missade öppen rotspets hos en patient.

Akut behandling inleddes

Patientens besvär startade i april 2021 då patienten besökte kliniken och hade då värk från höger sida i underkäken. Akut behandling inleddes i form av en undersökning, men tandläkaren tog inga röntgenbilder, vilket var ett direkt fel eftersom röntgenbilder hade gett ett utgångsläge vid en kommande jämförelse.

Besvären tilltog

Efter det första besöket tilltog besvären, men trots det saknades det indikation för röntgenbilder, ansåg kliniken. I oktober samma år besökte patienten folktandvårdens akutklinik i Stockholm eftersom smärtan hade tilltagit. I samband med det konstaterade tandläkaren feber, svullnad och nedsatt allmäntillstånd.

Öppen rotspets

Under undersökningen kunde tandläkaren lokalisera smärtan till tand 45. Röntgenbilderna visade ett öppet avvikande apex. Efter undersökningen remitterades patienten till Eastmaninstitutet, där patienten undersöktes av en endodontist. Efter behandlingen blev patienten smärtfri, skriver IVO.

Upptäck mer