Annons

Annons

Etik 2023-04-26

Tandläkare behåller leg men får prövotid

En tandläkare får prövotid efter bristfälliga behandlingar. Bland annat fick patienter protetik trots pågående karies eller parodontit. Foto: Colourbox

En tandläkare i Stockholm har visat stora brister i sin yrkesutövning. IVO ville att hans legitimation skulle dras in, men Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) säger nej. Tandläkaren får istället prövotid i tre år.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat sex patientfall. IVO och HSAN är överens om att det finns mycket som är fel. Men medan IVO anser att tandläkaren har varit grovt oskicklig, anser HSAN att han ”bara” har varit oskicklig.

En brist som återkommer är att det inte finns några hälsodeklarationer. Samtidigt finns det motsägelsefulla uppgifter om patienternas allmänhälsa vid olika tidpunkter i journalerna. En patient som är ”helt frisk” vid ett besök har diabetes vid ett annat. Andra ”helt friska” patienter måste senare kontrolleras med avseende på koagulation. Patienter som har varit utan anmärkningar bettfysiologiskt sett anges senare vara intensiva tandpressare.

Protetik trots sjukdom

Andra återkommande brister:

* Omfattande protetiska och endodontiska behandlingar har gjorts på flera patienter utan att det har funnits lämpliga röntgenunderlag i originaljournalerna.

* Patienter har fått kronor och bryggor trots att kariessjukdom eller parodontal sjukdom tycks pågå.

* Vid vissa rotbehandlingar har kofferdam använts på en tand, samtidigt som flera närliggande tänder har rotbehandlats utan kofferdam.

* Implantatbehandlingar har gjorts på patienter som röker, pressar tänder och/eller har parodontit.

Handledning i tre år

Detaljerna för prövotiden regleras i en individuell plan. Under prövotiden ska tandläkaren arbeta under handledning. Han ska också fortbilda sig praktiskt och teoretiskt inom det mesta: undersökning och diagnostik, radiologisk undersökning, kariologisk diagnostik, utredning, behandling och uppföljning, parodontal diagnostik, bedömning, behandling och uppföljning, endodontisk diagnostik och behandling, protetisk diagnostik, terapiplanering och behandling samt dentoalveolär kirurgisk diagnostik.

Tandläkaren ska också fortbilda sig om patientdatalagen samt om journalhantering och rapportering av journaluppgifter.
Janet Suslick

Upptäck mer