Annons

Annons

Tog bort käkben utan diagnos – förlorar legitimationen

Trots att patienterna inte var färdig­utredda genomförde tandläkaren omfattande käkkirurgiska ingrepp. Utöver de biopsier som tandläkaren tog utförde hon direkt stympande operationer. Det anser Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) som nu drar in tandläkarens legitimation.

Foto: Colourbox

Patienterna som sökte sig till tandläkaren hade svåra smärtor i käkarna. Gemen­samt för dem är upplevelsen att tidigare vårdgivare inte gett dem rätt vård. Flera patienter hade extraherat tänder, och några hade genomgått amalgamsanering. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) skriver att journalerna återkommande innehåller uppgifter om patienter med metallallergier och elöverkänslighet.

Trots att tandläkaren redan hade genomgått en treårig prövotid efter en dom i kammarrätten 2008 har hon enligt HSAN fortsatt utföra käkkirurgiska ingrepp som byggt på ett otillräckligt dia­gnostiskt underlag. Granskningen inleddes efter att två anmälningar mot tandläkaren kommit in till IVO.

I den första gjorde uppgiftslämnaren, en verksamhetschef på en plastik- och käkkirurgisk klinik, gällande att tandläkaren ställde diagnoser efter mikroskopisk analys av vävnadsprover (PAD). Dessa skickades till ett laboratorium i USA. Utredningen visar också att biopsi­erna inte skickades på en gång, i flera fall dröjde det veckor innan det skedde och då hade behandlingen redan inletts. Tandläkaren själv tycker att det är oväsentligt eftersom vävnadsproverna konserverades.

IVO:s slutsats är att patienterna utsatts för ”oåterkalleliga ingrepp” utan tillräckligt diagnostiskt underlag. Remissvaren blev en sorts bekräftelse på att tandläkarens diagnos var korrekt samtidigt som tandläkaren ville göra myndigheterna nöjda, anser IVO.

IVO:s slutsats är att patienterna utsatts för ”oåterkalleliga ingrepp”.

Enligt IVO har det diagnostiska underlaget i 14 av de 15 granskade patientfallen varit otillräckligt för att motivera ingreppen. Till grund för ingreppen låg endast panoramaröntgen, och hos flera patienter saknades stora mängder ben i käkarna efter ingreppen. Hos en patient saknades allt käkben i de områden där ingreppen skett. Andra orsaker bakom patienternas smärtproblematik har varken övervägts eller utretts. Förskrivning av antibiotika har skett på oklara grunder.

IVO bedömer sammanfattningsvis att tandläkaren varit grovt oskicklig i sin yrkesutövning och att hennes behandlingar utgjort en fara för patientsäkerheten. HSAN går på samma linje och skriver att tandläkaren inte förstått vikten av diagnostik. Flera av ingreppen har varit stympande. Samtidigt är dokumentationen otillräcklig, eftersom omfattningen av ingreppen, det vill säga mängden ”biologiskt material” som tagits bort, inte finns med i någon av operationsberättelserna.

Tandläkaren själv uppger att behandlingarna har skett enligt patienternas önskemål. Hon anser att de har fått ett bättre liv efter hennes behandlingar, efter en rad misslyckade försök av andra tandläkare.

Upptäck mer