Annons

Annons

Parodontit ökar hos unga i Västerbotten

Parodontal sjukdom har ökat hos ungdomar i Västerbotten. Det visar en doktorsavhandling som Mark Lindholm har skrivit.

Mark Lindholm räknar med att bli specialist i parodontologi i slutet av året.

Varför ökar parodontal sjukdom i Västerbotten?

– Mest troligt hänger ökningen av parodontit samman med demografiska förändringar. De som drabbas har ofta ursprung i andra länder där sjukdomen är vanligare än i Sverige, säger Mark Lindholm, ST-tandläkare i Umeå.

Din forskning visar också att det går att upptäcka parodontal sjukdom på ett tidigt stadium. Vad innebär det rent praktiskt för tandläkare?

– Ett viktigt fynd i en av studierna är att små förändringar i den marginala bennivån approximalt (en bensänkning på mer än två millimeter på röntgenbilder) hos ungdomar är en bra markör för parodontit. Majoriteten av ungdomarna som uppvisar detta har en parodontit som kan fastställas i samband med en klinisk undersökning. Därmed kan man med hjälp av röntgenbilderna hitta tidiga stadier av parodontit och sätta in behandling tidigt.

”En bensänkning på mer än två millimeter på röntgenbilder hos ungdomar är en bra markör för parodontit.”

Mark Lindholm

ÅLDER: 32 år.

JOBB: Specialisttjänstgöring (ST) i parodontologi i Umeå.

UTBILDNING: Tandläkarexamen, Umeå, 2015. Doktorsexamen, Umeå, 2022.

FORSKAR OM: Bakteriella biomarkörer vid parodontit hos barn och ungdomar.

KOMMER FRÅN: Åbo, Finland.

Vad gör du sedan du lade fram din doktorsavhandling i november 2022?

– Jag arbetar heltid med min ST-utbildning i parodontologi och räknar med att ta examen i slutet av 2023. Eftersom ST-tjänsten är på heltid blir det tyvärr inte så mycket tid över för forskningen just nu, men jag har en anknytning kvar till Umeå universitet och hoppas fortsätta forska när jag är färdig parodontolog.
Janet Suslick

Upptäck mer