Äldre invandrare behöver mer tandvård

Forskning 7 dec 2016
Dela artikeln

Äldre invandrare har generellt en sämre tandhälsa och skulle behöva extra insatser för att förebygga framtida tandhälsoproblem. Men en svensk studie visar att de utnyttjar tandvården mindre än jämnåriga svenskar.

I en liten studie av 42 äldre personer över 60 år i Uppsala som hade invandrat till Sverige från länder utanför Norden har forskarna visat på skillnaderna: Knappt var femte var helt tandlös och tre av fyra som hade tänder hade kariesangrepp.

Det är betydligt fler än snittet i Sverige. De hade dock ingen högre förekomst av parodontit, men endast sex av tio hade besökt en tandläkare under de senaste två åren.

Källa:

Special Care in Dentistry

Läs mer: http://bit.ly/2fWKo1w

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch