Till minne av Barbro Westerholm

En lång livsgärning är till ända – Barbro Westerholms röst har tystnat.

Minnesord

Nya regeringen vill utreda ett nytt högkostnadsskydd

Ebba Busch (KD) meddelade under en pressträff på fredagen att den nya regeringen ska utreda ett nytt högkostnadsskydd inom tandvården. Det är inte minst viktigt för landets äldre personer, säger hon.

Nyheter

Start för munvårdsombud

Karlstad kommun är först ut med att utbilda personal inom äldreomsorgen till kost- och munvårdsombud.

Nyheter

Pris till folkhälsoarbetet inom Folktandvården Dalarna

Folktandvården Dalarnas folkhälsofunktion har fått priset Årets brobyggare för sitt förebyggande och hälsofrämjande arbete.

Forskning

Miljoner till forskning om munhälsa hos personer med hemtjänst

Ett projekt för att testa en modell för munvård i hemmiljö för personer med hemtjänst har fått 3,4 miljoner från Familjen Kamprads stiftelse.

Nyheter

Fler äldre med fler tänder ökar kraven på tandvården

Äldres tandhälsa har förbättrats avsevärt på bara de senaste tio åren, det kan svenska forskare visa i en ny studie. Men fler äldre som har fler tänder kommer också att ställa högre krav på tandvården i framtiden, varnar forskarna.

Forskning

Fler har fler intakta tänder längre

Fler personer över 74 år besöker tandvården, medan andelen av hela befolkningen som gör det har minskat de senaste tio åren. Samtidigt har fler intakta tänder högre upp i åldrarna. Det visar Socialstyrelsens statistik om tandhälsa för år 2019.

Nyheter

Sväljsvårighet och dålig munhälsa ökar dödsrisken

Äldre med nedsatt sväljförmåga har en ökad risk att dö, har de dessutom dålig munhälsa ökar risken ytterligare, varnar svenska forskare.

Forskning

Äldre med fler tänder har inte fler tandsjukdomar

Hypotesen om att dagens äldre, med fler egna tänder, också har fler tandsjukdomar stämmer inte, visar en studie från Australien.

Forskning

Regelbundna tandläkarbesök ger bibehållen oral livskvalitet

Att regelbundet gå till tandläkaren är ett bra sätt för medelålders personer att behålla en god oral livskvalitet upp i åren, visar en ny svensk studie.

Forskning

Många äldre väljer bort tandvård

Ekonomin gör att många pensionärer avstår nödvändig tandvård. Det visar en ny rapport från PRO.

Nyheter

Oral ohälsa riskfaktor för undernäring

Det är viktigt att sjukvårdspersonal som tar hand om äldre regelbundet kontrollerar deras orala hälsa, eftersom det finns ett samband mellan oral hälsa och undernäring eller risk för undernäring.

Forskning

Äldre invandrare behöver mer tandvård

Äldre invandrare har generellt en sämre tandhälsa och skulle behöva extra insatser för att förebygga framtida tandhälsoproblem. Men en svensk studie visar att de utnyttjar tandvården mindre än jämnåriga svenskar.

Forskning

Tandvårdspersonal i äldreomsorgen kan rädda liv

Tandvård för äldre på sjukhus eller sjukhem genomförd av tandvårdspersonal kan minska risken för död i lunginflammation. Det gäller inte om tandvården utförs av sjuksköterskor.

Forskning

Äldre tappar ofta kontakten med tandvården

Allt fler tappar sin regelbundna kontakt med tandvården efter pensionsåldern, och risken ökar i takt med stigande ålder. Det visar en svensk studie.

Forskning

Muntorrhet ökar risken för rotkaries

Äldre personer som lider av muntorrhet och har en dålig plackkontroll har en kraftigt förhöjd risk att drabbas av rotkaries.

Forskning

Kommunal tandhygienist lyfter sköras munhälsa

Äldres tandhälsa har fått en mer framskjuten plats i Mariestad sedan kommunen anställt en tandhygienist.

Okategoriserade

Biståndsbedömare missar ofta äldres munhälsa

Kunskaperna om äldres tandvårdsbehov brister bland kommunernas biståndsbedömare. Och bristerna har på flera punkter förvärrats.

Nyheter

”Äldre behöver hjälp innan de blir sjuka”

– Många äldre riskerar att bli utan nödvändig tandvård eftersom munhälsan inte tas med i biståndsbedömningarna, säger Gunilla Klingberg.

Okategoriserade

Implantat inte alltid bästa valet

Avtagbar eller fast protetik? Ska konstruktionen stödjas på tänder eller implantat? Ta god tid på dig att diskutera alternativ med äldre patienter.

Artikelserier

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons