Annons

Annons

Approximal försegling effektivt mot barnkaries

Försegling av approximalytor kan vara ett effektivt sätt att hindra karies att spridas från en primär andra molar till en permanent närliggande molar hos barn med hög risk för karies. Det visar en studie på skolbarn i Valparaiso, Chile, ledd av Claes-Göran Emilson, professor vid odontologiska institutionen i Göteborg.

När de permanenta tänderna kommer hos barn, finns en risk att karies på den distala approximalytan av andra mjölktandsmolaren sprider sig till den motstående mesiala approximal­ytan hos den permanenta molaren. Fluoridbehandling minskar den risken, men behöver upprepas med jämna mellanrum. En nypublicerad studie visar att mikroinvasiv resinförsegling av den permanenta molarens mesialyta ger ett mer långvarigt skydd.

– Jag samarbetar med en forskargrupp i Valparaiso i Chile, berättar Claes-Göran Emilson. För tio år sedan startade vi en studie där vi inredde en stor skåpbil till en mobil tandläkarklinik. Vi åkte ut till tolv skolor och undersökte – både kliniskt och röntgenologiskt – 390 barn mellan 8 och 10 år. Vi valde socioekonomiskt svaga om­råden, där många barn hade kariesproblem.

Sammanlagt 61 barn med hög kariesrisk kom att ingå i undersökningen. De hade aktiva kariesskador på distalytorna på mjölktändernas andramolarer på båda sidor i munnen, samtidigt som de antingen var kariesfria på mesialytorna på angränsande permanenta molarer eller hade initial karies.

I stället för att dela upp patienterna i en test- och en kontrollgrupp randomiserades förseglingen hos varje försöksperson till den ena sidan av munnen, medan den andra sidan fungerade som obehandlad kontroll. Varken försökspersonerna eller de som sedan utvärderade resultaten visste vilken sida som fått behandling respektive var kontroll.

– Förseglingen skedde sedan i två steg, berättar Emilson. Först lades en gummiring runt det approximala rummet som pressade isär tänderna. Efter 4–5 dagar hade utrymmet blivit tillräckligt stort för att se om barnet hade utvecklat initialkaries eller ej på den permanenta molarens mesiala yta. Ytan behandlades med 35 procent fosforsyra och sköljdes, varpå ett förseglingsmaterial i plast applicerades. När detta polymeriserats fluoridbehandlades tänderna på båda sidor.

De behandlade tänderna hade bara drabbats av hälften så mycket karies som kontrolltänderna.

”Jag tror att tiden är mogen för att även pröva behandlingen i Sverige, på barn i 8 till 10-årsåldern med hög kariesrisk”, säger Claes-Göran Emilson. Foto: Colourbox

– Efter fem år ser vi att denna engångsförsegling haft effekt: De behandlade tänderna hade sammantaget bara drabbats av hälften så mycket karies som kontrolltänderna. Det visar att approximal försegling både förebygger och bromsar utvecklingen av befintliga angrepp hos barn.

– Det är naturligtvis något osäkert att översätta resultat från ett land till ett annat. Men även i Sverige finns barn med hög risk för karies. Jag tror därför att tiden är mogen för att även pröva behandlingen i Sverige, på barn i 8 till 10-årsåldern med hög kariesrisk.

Upptäck mer