Annons

Annons

Avancerad bildbehandling kan sänka strålningsdosen

Röntgenbilderna blir lika bra som vanligt, men strålningsdosen kan sänkas med 20–30 procent. Avancerad digital bildbehandling kan optimera bilderna så att patienterna får en minskad stråldos.

Det kan Björn Svenson, docent och övertandläkare vid Odontologiska forskningsenheten i Region Örebro län, visa i en studie, publicerad i tidskriften Acta Odontologica Scandinavica, där han och hans kolleger har testat principen.
Röntgenundersökningar hos tandläkaren är den strålningsundersökning som flest medborgare utsätts för. Och det finns misstankar om att upprepade stråldoser från tandläkarröntgen kan öka risken för cancer i sköldkörteln.
– Vi tandläkare utsätter patienterna för väldigt små doser. Men å andra sidan är röntgenundersökning vid tandvård den mest frekventa av alla röntgenundersökningar. Så mängden av undersökningar gör att vi vill hålla nere doserna så mycket som möjligt. Merparten av de röntgenundersökningar vi gör utförs också på barn, vilka är mer strålkänsliga än vuxna, säger Björn Svenson.
Han och hans kolleger har optimerat en panoramaröntgenapparat genom att ta serier av röntgenbilder på en testskalle med olika exponeringsdoser och därefter processat bilderna med avancerad digital bildbehandling. Nu kan de visa att det går att få bilder med lika bra kvalitet som dagens standard men med lägre strålningsdos.
Vid försöket var strålningsdosen vid en normalexponering 6,6 mikrosievert, och med avancerad bildbehandling gick det att få fram bilder som hade lika bra eller bättre diagnostiserbarhet med betydligt lägre doser, enligt en panel bestående av 15 experter och blivande specialister i oral radiologi. Men exakt hur mycket strålningsdosen kan sänkas kan han inte säga.
– Vi vågar inte dra några helt säkra slutsatser eftersom vi bara har gjort detta på en enda skalle. Men metoden kan sänka stråldoserna med minst 20–30 procent i alla fall, säger han.
Bildbehandlingstekniken är inte ny utan har funnits ganska länge och förekommer i magnetkameror, men den är dyr. Enligt Björn Svenson kostade deras programvara cirka 100 000 kronor för tio år sedan. Så vitt han vet är det inte vanligt att den här typen av bildbehandling används inom tandvården över huvud taget.
Panoramaröntgenutrustningen finns dock numera på ganska många folktandvårdskliniker, och tekniken skulle lika gärna kunna appliceras på vanliga röntgenutrustningar. Björn Svenson menar dock inte att tandläkare i Sverige nu ska börja bygga sina egna system, utan att det borde finnas avancerad bildbehandling som standard även i tandvårdens utrustning.
– Jag tycker att man ska försöka få tillverkarna att stoppa in den här typen av programvara i sina apparater. Här får ju vi som profession försöka bearbeta leverantörerna så att de gör bättre lösningar, både för oss och för patienterna, säger han.
 

Den nedre panoramaröntgenbilden har tagits med en normal exponeringsdos på 6,6 mikrosievert medan den övre bilden har tagits med cirka 30 procents lägre exponeringsdos och sedan genomgått en digital bildbehandling.

Den nedre panoramaröntgenbilden har tagits med en normal exponeringsdos på 6,6 mikrosievert medan den övre bilden har tagits med cirka 30 procents lägre exponeringsdos och sedan genomgått en digital bildbehandling.

Upptäck mer